Internship posting

About ToThePoint

We design state of the art architecture and ensure end-to-end solutions for our clients.
All our consultants are highly experienced professionals and passionate about technology and software development. We help organisations evolve their IT solutions to gain and maintain a competitive edge for the future.

EntryPoint developer
Period: between October 2018 and December 2019
Duration: 5 to 10 weeks
Location: Veldkant 33B, 2550 Kontich
Possibly leading to future employment: Not specified

Description

Field/Project - Omschrijving van de opdracht
- Binnen ToThePoint lanceren we elk academiejaar een reeks stagevoorstellen die vervolgens
bij de verschillende hogescholen en universiteiten worden ingediend. Een stagevoorstel kent op zich een lifecycle, waarbij verschillende fases worden doorlopen. Het begint bij een idee, wat verder iteratief uitgewerkt wordt (uitschrijven, validatie door een aantal medewerkers), en vervolgens ingediend.
- Eens ingediend komen er registraties binnen van studenten op deze voorstellen.
- Typisch nodigen wij de kandidaten telkens uit voor een gesprek om de stage opdracht te
bespreken en ons ervan te vergewissen dat de kandidaten de opdracht correct begrijpen en hun interesse en verwachtingen kunnen toetsen aan de opdracht zoals we ze toelichten.
- Eens een stage effectief bezig is volgen we die ook graag op en ook die opvolging willen we graag met deze applicatie kunnen faciliteren.
- De opdracht van deze stage is om een applicatie te bouwen waarmee we de stages kunnen beheren, van stagevoorstellen in de eerste fase van ontstaan, over indieningen,
kandidaatstelllingen en interviews tot effectieve realisatie en opvolging ervan

Doelstellingen
- Functionele analyse
- Ontwerp van een responsive UI
- Ontwikkeling van backend en frontend volgens de self-contained systems architectuur (zie Stefan Tilkov's uitleg over SCS op http://scs-architecture.org) - Opzet van een continuous deployment pipeline
- Deployment met Docker op een Google cloud-hosted Kubernetes cluster
- Wat ga jij er zelf aan hebben / uit leren: welke competenties en kennis zal je vergaren
- Leren hoe je end-to-end een enterprise-grade production-ready web applicatie ontwerpt, bouwt en oplevert
- Kennis over en ervaring met Docker opdoen
- Real-world kennis over en ervaring met Kubernetes en Google cloud opdoen
- Het zalige gevoel hebben dat je eigen ontwerp effectief in productie zal genomen worden
om toekomstige stages mee te beheren

Mission Ontwikkeling van een web applicatie om stages op te volgen, van bij de ideation phase over stagevoorstel tot inschrijving en opvolging van kandidaturen alsook de effectieve opvolging van de eigenlijke stage zelf, met inbegrip van evaluaties.

Technical background - Interesse in een real-world challenge in next-level microservices omgevingen
- Een basiskennis van java en optioneel van Spring Boot (if not maken we je graag wegwijs) - Goesting om je te verdiepen in VueJS
- Zin om belachelijk veel bij te leren op relatief korte tijd