Internship posting

About ToThePoint

We design state of the art architecture and ensure end-to-end solutions for our clients.
All our consultants are highly experienced professionals and passionate about technology and software development. We help organisations evolve their IT solutions to gain and maintain a competitive edge for the future.

MyPointExactly - Architecturaal design en ontwikkeling van een intranet site
Period: between October 2018 and December 2019
Duration: 1 to 4 weeks, 5 to 10 weeks, 11 to 15 weeks, 16 to 20 weeks, More than 20 weeks
Location: Veldkant 33B, 2550 Kontich
Possibly leading to future employment: Yes

Description

Field/Project Architecturaal design en ontwikkeling van een gei?ntegreerde intranet site, met authenticatie via social login (Google, Facebook and LinkedIn), hosted in Docker containers on a Google Cloud Kubernetes cluster.

Mission [Omschrijving van de opdracht]
- Binnen ToThePoint maken we gebruik van een heel aantal applicaties voor onze eigen
medewerkers. Al deze applicaties hebben hun eigen backend business logica, datastore en frontend user interface en worden ook onafhankelijk van elkaar gedeployed. In weze is elke applicatie een (set van) microservice(s), of juister nog, een self-contained system (Zie Stefan Tilkov's SCS architectuur (http://scs-architecture.org/links.html) voor meer details). Om deze applicaties binnen 1 intranet ter beschikking te stellen dienen deze self-contained systems typisch aan de user interface zijde gei?ntegreerd te worden (daar waar in microservice architecturen integratie eerder in de backend plaatsvindt). Hierdoor doet het intranet zich voor als 1 gei?ntegreerde omgeving naar de eindgebruiker, terwijl het technisch een verzameling is van onafhankelijke systemen zijn die op doordachte wijze met mekaar samenwerken.
- De opdracht van deze stage is om enerzijds op zoek te gaan naar manieren (transclusion,
inzet van Varnish om edge side includes te gebruiken, ...) om bovenstaande composite UI te verwezenlijken, en anderzijds de implementatie ervan te realiseren en op basis van je ervaringen de verschillende manieren naast elkaar te leggen op basis van pro's en contra's van de verschillende mogelijkheden.

[Doelstellingen]
- Onderzoek naar en realisatie van een composite UI voor verschillende onafhankelijke
applicaties
- Implementatie van verschillende mogelijke oplossingen
- Conclusie met pro's en contra's van de verschillende mogelijkheden

Technical background [Wat ga jij er zelf aan hebben / uit leren: welke competenties en kennis zal je vergaren]
- Architecturale kennis over self-contained systems
- Kennis over en ervaring met transclusion
- Kennis over en ervaring met edge side includes (ESI)
- Relevante ervaring in een real-world veel voorkomend en veel besproken topic

[Wat heb je nodig: over welke competenties en kennis beschik je ideaal om dit tot een goed einde te brengen]
- Interesse in een stevige e?n actuele challenge in microservices omgevingen
- Zin om belachelijk veel bij te leren op relatief korte tijd

[Te gebruiken technologiee?n - Transclusion]
- Edge side includes
- Varnish
- Whatever more your research throws at your feet