Internship posting

About Smals

ICT for society is voor Smals meer dan een slogan: we stonden mee aan de wieg van het e-government en e-health in België en spelen een sleutelrol in de verdere informatisering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. We werken ook mee aan de ontwikkeling van de G-Cloud, de Belgische overheidscloud. Samen met meer dan 1800 collega's bouw je bij ons dus elke dag mee aan complexe ICT-services met een positieve impact op de hele samenleving.

Meer info over Smals vind je op onze website www.smals.be.

Stages voor laatstejaarstudenten bachelor informatica: ontwikkeling, analyse, infrastructuur
Period: between February 2019 and September 2019
Duration: 11 to 15 weeks, 16 to 20 weeks
Location: Brussel
Possibly leading to future employment: Yes

Description

Field/Project Smals biedt verschillende stages aan in diverse technologische domeinen.

Mission Enkele voorbeelden:
- Integratie van de app "Student@work" in een REST Web Service - technologieën: Angular, Rest services, hybride app (ionic 2)
- Uitwerking van een showcase die de mogelijkheden van progressive web apps toont - technologieën: JS, Angular, Progressive WebApp, HTML, CSS
- Migratie van EJB's V2 naar EJB's V3
- Ontwikkeling van een interface die het mogelijk maakt een request flow te automatiseren en te moderniseren - technologieën: React (of Angular), Oracle, Java, Spring, JDBC, Hibernate, Jboss
- Uitwerking van tools/scripts voor het verzamelen en centraliseren van gegevens in een database. Ontwikkeling van visualisatietools om deze gegevens te kunnen exploiteren en ter beschikking te stellen van interne en externe klanten - technologieën: UML, MySql, MariaDB, HTML 5, PHP, Scripting, Shell, Powershell
- Creatie van een user interface om het aanmaken van taak- en procesconfiguraties te vereenvoudigen voor een toepassing gebruikt door de RSZ - technologieën: Java, Angular, REST services
- Creatie van een REST Web Service voor consultatie voor het systeem "Dimona" (systeem waarmee de Belgische werkgevers onder meer hun nieuwe werknemers kunnen aangeven bij de sociale zekerheid). De stage heeft tot doel een eerste versie te maken van een Web Service van het type REST. De stage zou een deel analyse (behoefteanalyse, definitie van JSON-schema's, ...) en een deel ontwikkeling omvatten.

Technical background Angular, Rest services, hybride app (ionic 2), JS, Progressive WebApp, HTML, CSS
React, Oracle, Java, Spring, JDBC, Hibernate, Jboss, UML, MySql, MariaDB, HTML 5, PHP, Scripting, Shell, Powershell,...