Internship posting

About Smals

ICT for society is voor Smals meer dan een slogan: we stonden mee aan de wieg van het e-government en e-health in België en spelen een sleutelrol in de verdere informatisering van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. We werken ook mee aan de ontwikkeling van de G-Cloud, de Belgische overheidscloud. Samen met meer dan 1800 collega's bouw je bij ons dus elke dag mee aan complexe ICT-services met een positieve impact op de hele samenleving.

Meer informatie over Smals vind je op onze website www.smals.be.

Stages voor laatstejaarstudenten informatica - master
Period: between February 2019 and September 2019
Duration: 11 to 15 weeks, 16 to 20 weeks
Location: Brussel
Possibly leading to future employment: Yes

Description

Field/Project Smals biedt verschillende stages aan in diverse technologische domeinen.

Mission - Onderzoek of het opportuun is het systeem voor workflowbeheer Camunda te gebruiken in het systeem Archiving as a Service.
- Migratie van EJB's V2 naar EJB's V3: analyse van de methoden die behouden moeten blijven voor de overgang naar de technologie EJB V3.
- Om de performantie van de DB e-Box te verbeteren en een potentiële migratie voor te bereiden, wensen wij een nieuw datamodel from scratch in PostgreSQL te implementeren. Benchmark van de behaalde performantie tegenover de performantie van het huidige model in Oracle. Vergelijking van de voor- en nadelen van de 2 implementaties - technologieën: Postgresql, Oracle, Java, Spring, JDBC, Hibernate
- Analyse van de problematiek PKI/certificaten/elektronische handtekeningen in het domein van de sociale zekerheid.
Enkele voorbeelden van te inventariseren/documenteren use cases:
negotiation SSL/TLS one-way of two-way; authenticatie van een clienttoepassing van een WS X509; authenticatie van een clienttoepassing van een WS SAML-SenderVouches of SAML-Bearer; authenticatie van een FTP/SFTP sender; ...
- Nogal "academisch" werk, waarbij een visie voor het gebruik van eIDAS in de sociale zekerheid gedefinieerd wordt, onder meer op basis van de bestaande analyses.
- Verbetering van het proces voor het beheer van de lijsten met contactgegevens van klanten in het kader van de communicatie over veranderingen en incidenten met betrekking tot de IT-infrastructuur. De stage heeft tot doel voor elke klant de specifieke communicatiekanalen (website, mail, ...) te definiëren voor de uitwisseling van informatie over de lijsten met contactgegevens. Documentatie van de processen (BPMN), ITIL.

Technical background Archiving as a Service, EJB's, PostgreSQL, Oracle, Java, Spring, JDBC, Hibernate, PKI, certificaten, digitale handtekening, SSL/TLS, WS X509, FTP/SFTP, BPMN, ITIL,...