Internship posting

About ToThePoint

We design state of the art architecture and ensure end-to-end solutions for our clients.
All our consultants are highly experienced professionals and passionate about technology and software development. We help organisations evolve their IT solutions to gain and maintain a competitive edge for the future.

TurningPoint - Ontwerp en bouw van een zelfrijdend obstakel-vermijdend vehikel
Period: between October 2018 and December 2019
Duration: 1 to 4 weeks, 5 to 10 weeks, 11 to 15 weeks, 16 to 20 weeks, More than 20 weeks
Location: Veldkant 33B, 2550 Kontich
Possibly leading to future employment: Yes

Description

Field/Project Ontwerp en bouw van een self-driving & obstacle-
avoiding vehicle, uitgerust met sensoren en real-:me aansturing vanop een cloud- hosted backend.

Mission [Omschrijving van de opdracht]
- Deze stage opdracht dient binnenkomende sensor data (komende van afstandssensoren,
obstakel-detectie sensoren, IR afstandssensoren, enz.) verwerkt te worden om input te
genereren waarmee een zelf te ontwerpen 'vehikel' stuur-instructies kan krijgen.
- Dit vehikel stellen wij ons voor als een platform van max 30cm x 30cm dat uitgerust wordt
met wielen en motortjes en een hoop sensoren.
- Uiteindelijk zullen bovenop dat vehikel (buiten de scope van deze stage opdracht) een slim
vuilnisbakje geplaatst worden (zie TrashBeat stage opdracht voor details daarover) zodanig dat het uiteindelijke resultaat zal zijn dat dit platform een signaal zal ontvangen van een slim vuilbakje (dat bovenop zichzelf staat) dat het tijd wowrdt om zich te ledigen, waardoor de eindbestemming (zijnde de centrale verzamelplaats waar alle vuilbakjes zich ledigen) zal ingegeven worden en het platform zich een weg begint te banen doorheen de kantoren op weg naar de eindbestemming, zonder tegen obstakels aan te botsen.
- Om bovenstaande te realiseren zal het vehikel moeten uitgerust worden met de nodige sensoren. Het is onderdeel van de opdracht om dit zelf te ontwerpen en te realiseren.
- Ook het voortbewegen van het vehikel dient door middel van motoren en valt ook binnen de scope van de opdracht.
- De grootste uitdaging zit in de real-time processing van de sensor data om die tijdig te vertalen naar stuur- (of halt of vertrek) instructies.
- Het doel van deze stage is om effectief een werkend prototype op te leveren van zowel het
hardware platform als een basic obstacle-avoidance model dat samen een platform
effectief doorheen de kantoren kan loodsen naar een ingegeven eindbestemming. -

[Doelstellingen]
- Ontwerp van een IoT architectuur met aandacht voor zowel hardware-matige zaken als energievoorziening, alsook schaalbaarheid van processing aan de softwarezijde
- Ontwikkeling van een hardware prototype
- Ontwikkeling van backend business logica
- Iteratieve opbouw van een basic obstacle-avoidance machine learning model

Technical background [Wat ga jij er zelf aan hebben / uit leren: welke competenties en kennis zal je vergaren]
- Leren prototypen en bijsturen om kinderziektes weg te werken
- Real-time data captatie en verwerking
- Mogelijkheden en beperkingen van sensoren leren kennen
- Kennismaken en ervaring opdoen met het ontwerpen en effectief in productie brengen van een machine learning oplossing
- Het zalige gevoel hebben dat je eigen ontwerp effectief een wezenlijke bijdrage levert aan de netheid van de kantoren

[Wat heb je nodig: over welke competenties en kennis beschik je ideaal om dit tot een goed einde te brengen]
- Creativiteit en een wil om te slagen
- Niet aflatend karakter om door te zetten wanneer je tegenslagen tegenkomt
- Je ziet heil in het samenbrengen van hardware en software om tot nieuwe ideee?n te komen - Je wil graag kennismaken met real-time data en stream processing
- Je ziet in dat er zich een spannende toekomst aandient door toepassing van machine
learning
- Zin om belachelijk veel bij te leren op relatief korte tijd

[Te gebruiken technologiee?n]
o Microcontrollers
o Cloud backend
o Messaging infrastructuur
o Spark en MLLib