Internship posting

About Arxus

Arxus is een managed cloud service provider. Ons team van cloud experts bedenkt, bouwt en beheert voor jou cloudoplossingen op maat. Op Microsoft Azure, maar evengoed in een private of hybride cloud als dat nodig of nuttig is.

We denken in de eerste plaats aan jouw business. We spreken niet voor niks over business first cloud solutions. Wij zorgen voor de perfecte cloudoplossingen, zodat jij kan focussen op wat er echt toe doet: het succes van je bedrijf!

Uitbouw van een Microsoft Teams governance model
Period: between February 2021 and February 2021
Duration: 5 to 10 weeks, 11 to 15 weeks
Location: Kontich
Possibly leading to future employment: Yes

Description

Field/Project Arxus is een cloud service provider, die verschillende Cloud diensten aan zijn klanten biedt, zowel uit eigen datacenters als op het publieke cloud platform van Microsoft, Azure.

Omdat telewerken een sterke opmars kent in deze tijden en een groot deel van de bedrijven vandaag al Office 365 gebruiken, wordt Microsoft Teams als inbegrepen dienst vaak in sneltempo uitgerold om aan de nood aan telewerk en communicatie te kunnen voldoen. In de praktijk uit zich dit vaak tot een Microsoft Teams omgeving met een wildgroei aan Teams groepen zonder een methodisch, doordacht plan van aanpak. Vaak is de initiator binnen de organisator niet de IT-dienst en worden Teams groepen door verschillende werknemers uit verschillende departementen aangemaakt. Dit heeft als gevolg dat het beheer van de Teams omgeving en lifecycle management van de verschillende Teams groepen een heuse uitdaging wordt voor de verantwoordelijke IT dienst. Arxus wenst een governance model uit te bouwen aan de hand van Teams templates en best practices om zo bestaande en nieuwe klanten te kunnen bijstaan in de vraag naar beter beheer van Teams.

De opdracht zal bestaan in het uitzoeken en bedenken van een goed baseline template model voor Microsoft Teams groepen en deze door middel van automatisatie snel te kunnen uitrollen op verschillende Teams omgevingen. Verder wordt er ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om Teams beter beheerbaar te houden qua governance en identificeer je mogelijke gaps in het governance model in Teams. Dit in samenwerking met ons productivity team, en de andere teams binnen Arxus die altijd paraat staan om je vragen over de verschillende betrokken technologieën te beantwoorden.

Mission De opdracht zal bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte omvat het uitzoeken en opstellen van documentatie over de aanpak en de opstelling en transformatie van de Teams omgeving tot een beter beheerbare omgeving.

Na het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen en het opstellen van een design, zal een test omgeving in Office 365 beschikbaar gesteld worden om de nodige automatisatie en governance met behulp van PowerShell en Graph API uit te werken.

Je zal instaan voor het opzetten en uitrollen van deze omgeving tot een modelomgeving rond Teams governance. Dit als basis opstelling voor toekomstige Teams uitrol. Omdat Microsoft Teams een product is met een hoge ratio aan veranderingen, zal de omgeving en het concept steeds verder uitgebouwd worden om alle nieuwe zaken in het governance model onder te brengen.