Company description See more offers
   
 

3D-ICT - Enterprise Architect

Doel van de functie

 

De Enterprise IT Architect is lid van het Architecture Core Team en draagt bij in de vertaling van de algemene bedrijfsdoelstellingen naar een ICT strategie.

Hij / zij is verantwoordelijk voor de vertaling van de ICT strategie naar het bijhorend architecturaal ontwerp. Hierbij vervult de Enterprise Architect een cruciale adviserende rol naar de business toe bij het maken van strategische ICT beslissingen.

Daarnaast is de Enterprise Architect verantwoordelijk voor het vormgeven, bewaken en bijsturen van het globale, architecturale ontwerp. Hij/zij zorgt ervoor dat dit ontwerp op een efficiënte, duurzame en aanpasbare manier voldoet aan de huidige en toekomstige noden van de organisatie en gebaseerd is op nieuwe en relevante ICT technologieën.

Hij / zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van éen of meerdere Supporting Units, in het opmaken en beheren van hun IT Ecosysteem en streeft vooral naar het ontwikkelen of selecteren van generieke en transversale oplossingen.

Hij / zij kijkt voornamelijk naar wat we samen doen, zowel lokaal als met de groep.

Tenslotte neemt de Enterprise IT Architect de rol op van Solution Architect in een aantal belangrijke strategische projecten.

 

 

Resultaatgebieden & kernactiviteiten

 

A.     Met betrekking tot bijdragen aan het Architecture Core Team

 

1.   Bijdragen aan de ontwikkeling van de local IT strategie

De Enterprise IT Architect is verantwoordelijk voor de globale ICT architectuur en de ICT systemen binnen de locale Sbu. 

Hij/zij staat in voor het bepalen, invullen en bewaken van normen en standaarden met betrekking tot de Applicatie Architectuur.

Hij/zij volgt de technologische evoluties op de voet (zogenoemde “technology watch”) en dit op het vlak van internationale standaarden, industriestandaarden, de facto standaarden, producten en architecturen.

Op basis daarvan formuleert hij/zij voorstellen m.b.t. het uitwerken en aanpassen van architecturen en het definiëren en implementeren van strategische ICT standaarden. Hierbij steeds rekening houdend met de ICT-visie en business strategie van de klant.

 

2.   Realisatie van de Target Operating Model

Voor de realisatie en update van de Architecture TOM, zal de Enterprise Architect deze topics opnemen die aan hem/haar zijn toegewezen Dit kan zowel als owner, als als contributor zijn. 

Hij/Zij zal op regelmatige basis aan de andere leden van het architecture core team rapporteren over de vooruitgang van deze implementatie

Voor de realisatie van de IT Target Operating Model; zal de enteprise architect het nodige doen om de impact van de voorgestelde wijzigingen in te schatten en deze te helpen integreren in ons lokale IT landschap.

 

3.   Vormgeven en opvolgen van architecturaal IT ontwerp 

De Enterprise IT Architect is verantwoordelijk voor het vormgeven, managen en bewaken van het overkoepelende architecturaal ontwerp voor de ontwikkeling van het TO BE IT landschap. 

Hij/zij zorgt voor het opstellen, documenteren en opvolgen van de globale, architecturale “IT blueprint” en de IT transformation roadmaps op strategisch niveau. Hierbij moet hij/zij steeds rekening houden met de business behoeften op korte en lange termijn, de impact op de toepassingen, software tools en de infrastructuur van de klant.

Bij het opstellen van deze globale 'IT Blueprint', zal de Enterprise IT architect vooral kijken naar wat we als bedrijf en group samen kunnen doen. Dit wil zeggen dat hij / zij vooral zal focussen op het maximaal standaardiseren van applicaties en het ontwikkelen / selecteren van generieke oplossingen.

Om de afstemming met de business te garanderen, zal de Enteprise IT architect steeds in duo werken met de Enterprise Business Architect.

 

4.   Ontwikkeling en bewaking van de Architecture Standaarden

De Enterprise IT architect zal - samen met de Enterprise business architect - de lead nemen in de ontwikkeling en bewaking van de architecture design principles en de standaarden mbt IT architectuur op zich & solution architectuur in het bijzonder.

Hij/zij zal hiervoor niet alleen aligneren met de best practices die aanwezig zijn op de markt, maar zal er ook over waken dat deze op een afdoende manier kunnen ingebed worden in de realiteit van de onderneming

Hij / zij doet dit in samenwerking met de andere leden van het architecture team en binnen de opzet van het Architecture Center of Excellence.

Hij/zij zal ook de lead nemen voor enkele topics binnen het Architecture Center of Excellence.

 

5.   Bijdragen tot de ICT strategie en vertaling naar het architecturaal ontwerp

De Enterprise IT Architect is vertrouwd met de bedrijfsdoelstellingen en draagt bij tot de vertaling van deze doelstellingen naar een concrete ICT strategie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de vertaling van de ICT strategie  naar een ontwerp van ICT architectuur. 

Hierbij vindt hij/zij het juiste evenwicht tussen het tegemoetkomen aan de business behoeften enerzijds en het bewaken van de strategische ICT principes anderzijds (standaarden, vereenvoudiging, hergebruik, ...).

De Enterprise IT Architect stemt af met de business over geformuleerde ICT behoeften en challenged de business hierbij naar haalbaarheid, relevantie en impact op het bestaande architecturaal ontwerp. Op deze manier zorgt hij/zij voor de cruciale adviesverlening en ondersteuning bij het nemen van strategische ICT beslissingen.

Verder heeft de Enterprise IT Architect de architecturale verantwoordelijkheid over de ICT systemen binnen het bedrijf. Hij/zij zorgt voor een optimalisatie van de ICT systemen door rekening te houden met de behoeften van de business en de technologische mogelijkheden.

 

6.   Vertegenwoordiging

 

De Enterprise IT Architect zal het nodige doen om de belangen van de local Sbu te verdedigen binnen de Group Guild werking en dit door het afstemmen met de local SPOC's , die aanwezig zijn in de Group Guilds, en door het deelnemen aan workgroups.

Hij/Zij zal steeds optreden volgens het principe van Group First maar met inachtname van de noden en belangen van de local Sbu.

 

7.   Vertegenwoordiging van de Supporting Units

Elke Enterprise IT architect zal één of meerdere supporting units vertegenwoordigen met de bedoeling hun IT ecosysteem in kaart te brengen, te verbeteren waar nodig en maximaal te standaardiseren met generieke oplossingen.

Voor de Enterprise IT Architect zijn Group IT & Local IT de geprefereerde vendors maar - indien nodig - zal hij/zij ook externe IT leveranciers raadplegen als blijkt dat de eigen IT departementen niet aan de vfraag van de Supporting Units kan voldoen.

De Enterprise IT Architect zal, in duo met de Enteprise Business Architect, als strategische partners optreden voor de supporting units die zij als vanuit architectuur ondersteunen.

 

 

B.     Met betrekking tot bijdragen aan de Architecture Community

 

1.   Deelnemen aan de overkoepelende Architecture Governance

Samen met de andere enterprise architecten zal de Enterprise IT architect een belangrijke rol spelen binnen de overkoepelende architecture governance.

Concreet zal hij/zij

De lead nemen binnen het Architectuur Overleg (opstellen agenda, faciliteren van de meeting, opvolgen van de kwaliteit van de voorgestelde solutions, etc...)

Architecture recommends voorstellen en verdedigen binnen de verschillende governance organen van de Units

Aanwezig zijn - en indien nodig Architecture Lead vervangen - binnen de Architecture Board & Data Governance Board en dit op basis van afspraken binnen het core team

 

2.   Functioneel aansturen van applicatie en technische architecten

De Enterprise IT Architect biedt als expert ondersteuning aan andere ICT medewerkers inzake Applicatie & Technische Architectuur en standaarden.

Vanuit zijn rol als Enterprise IT Architect werkt hij/zij werkt actief mee aan ontwikkeling van applicaties en business ICT initiatieven. Hierbij bewaakt hij/zij de scope en ondersteunt de vertaling naar IT functionele en technische behoeften.

Daarnaast is de Enterprise Architect mede-verantwoordelijk voor het functioneel aansturen van het team Applicatie Architecten, Technische architecten en Application Owners binnen werkgroepen en binnen het kader van het architectuur overleg. .

Hij/zij bepaalt, in samenspraak met de Applicatie Architecten, het architecturaal ontwerp van een applicatie. Hierbij bewaakt hij/zij ook steeds de samenhang van de applicatie met andere applicaties.

 

C.     Met betrekking tot bijdragen aan transformatie programma's en projecten

De Enterprise IT Architect zal program managers/projectleiders actief ondersteunen bij het implementeren van (ICT) projecten en zal de rol opnemen van Solution Architect in een aantal belangrijke strategische projecten.  t.

 

 

Gewenste opleiding & expertise

 

Opleiding en expertise

 • Master in een ICT of economische richting met meer dan 7 jaar ervaring of gelijkwaardig door ervaring.
 • Ervaring met Enterprise Architectuur in het algemeen en Solution Architectuur, Data architectuur & IT architectuur in het bijzonder,  is een must.
 • Het gevraagde expertiseniveau is Expert.
 • Ervaring met business architectuur & information management is een plus
 • Ervaring in de financiële sector is een must
 • Ervaring in de verzekeringssector is een plus

 

Key competenties

 • Conceptuele & strategische denker
 • Goede communicator
 • Helicopterview
 • Leadership skills
 • Flexibel
 • Change management skills
 • Teamworker
 • Ervaring in het verzorgen van presentaties voor groepen
 • Ervaren in  coachen en opleiden
 • Ervaring in stakeholder mgt & communicatie met medewerkers op mgt & directie level
 • Ervaring in aansturing van werkgroepen

 

Overige informatie

 

Hiërarchie en kerncontacten

 • De Enterprise IT Architect rapporteert aan de Architecture Lead, die zijn/haar rechtstreekse verantwoordelijke is en maakt deel uit van de directie Demand & Design en dit binnen het IT departement.
 • Hij/zij zal als Enterprise IT Architect nauw samenwerken met de andere leden van het architecture core team en de andere architecten uit de community.
 • Hij / zij vormt een duo met de Enteprise Business Architect
 • Hij/zij heeft permanente contacten met Projectleiders & ICT functioneel applicatiebeheerders, teneinde te komen tot een efficiënte ICT-doelarchitectuur (bepaling, implementatie en opvolging).

Company description

3D-ICT is een veelzijdig ICT-oplossingsgericht bedrijf dat zich specialiseert in Consultancy, Managed Services/Staffing en Cloud Computing.

Show full description
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Enterprise Architect