Company description See more offers
   
 

Egov Select - Business Analyst (Regie der Gebouwen)

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Business Analyst (Regie der Gebouwen)

Functie

 

Je staat in voor het analyseren van data, het optimaliseren en automatiseren van complexe bedrijfsprocessen en het testen van gerealiseerde oplossingen tegen de vooraf gedefinieerde eisen. Je ondersteunt je klanten om de projectresultaten binnen afgesproken tijd, budget en kwaliteit op te leveren. 

Concreet omvat de functie van Functioneel en Business Analyst o.a. volgende taken:

 • Je voert de functionele analyses uit om met de nodige precisie de noden van de gebruikers te detecteren en te definiëren
 • Je zet gedefinieerde bedrijfsprocessen om naar een functioneel ontwerp en verder naar een technisch ontwerp.
 • Je vertaalt de noden van de gebruikers voor technische medewerkers en projectmanagers
 • Je zorgt voor de acceptatie en vervolgens het correcte gebruik van de toepassing, zodat deze optimaal functioneert en de vooropgestelde resultaten oplevert
 • Je test en evalueert de resultaten van de IT toepassingen en waakt erover dat deze antwoorden aan de vereisten van de organisatie
 • Je werkt in een tweetalige omgeving

 

Criteria 

 • Gedragsgerichte competenties:
  • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
  • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
  • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
  • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
  • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
  • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
  • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
 • Technische competenties:
  • Je bent in staat gewenste en bestaande processen helder te beschrijven (incl. methodologie en neerslag van de beschrijving): Functional Architecture, Use Cases, Data Model, Functional Requirements
  • Je bent vertrouwd met de evaluatie, het testen en aanpassen van informatica applicaties
  • Je bent in staat om procesen te vertalen naar bruikbare informatie voor de development afdelingen
  • Je hebt een goede kennis van BPMN, UML, analyse in de vorm van Use cases afhankelijk van project tot project, Agile en Scrum.
  • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden. 
 • Redeneervaardigheden: Logische redeneervaardigheden

  

Company Profiel

 

De Regie der Gebouwen zorgt voor de kwalitatieve kantoorhuisvesting van de federale ambtenaren en het in stand houden van het federale architecturale patrimonium. Hun opdracht omvat zowel het beheer en het onderhoud van de bestaande federale onroerende goederen, alsook nieuwbouwwerken, renovatie- en restauratiewerken. De Regie bestaat uit een hoofdbestuur en uit buitendiensten.


Interesse?
Solliciteer online
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Business Analyst Process Analyst Functional Analyst