Company description See more offers
   
 

Egov Select - IT Change Manager (Veiligheid van de Staat)

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - IT Change Manager (Veiligheid van de Staat)

Functie

 • Meewerken aan de opstelling en de administratieve opvolging van het operationeel afdelingsplan van ICT met het oog op het tijdig afleveren van de feedback omtrent de vorderingen naar de directie toe.
 • De diensten geleverd door de afdeling opvolgen en regelmatig evalueren met de bedoeling ze te optimaliseren opdat er een betere service naar de (interne en externe) klanten toe kan worden geleverd.
 • Het ondersteunen, verder implementeren, uitbouwen en het laten evolueren van (ITIL) 'best practices' en principes binnen ICT opdat er een beter service naar de (interne en externe) klanten toe kan worden geleverd.
 • Het opvolgen en bijsturen van de ICT processen en procedures met het oog op een coherent en werkbaar geheel.
 • Meewerken aan de opstelling en de opvolging van de lastenboeken die binnen VSSE worden opgesteld opdat er een vlotte samenwerking met de aankoopdienst tot stand kan worden gebracht en opdat ervaringen opgedaan met vorige lastenboeken niet verloren zouden gaan.
 • Het coördineren en opvolgen van de activiteiten binnen ICT rond ICT-infrastructuur evoluties zodat bestaande of nieuwe behoeften van (interne en externe) klanten op een efficiënte manier kunnen worden ingevuld.
 • Het ondersteunen en in goede banen leiden van alle security aspecten binnen ICT zodat voldoende security garanties aan de (interne en externe) klanten kan worden geboden.
 • Het ondersteunen van het technisch test proces zodat de kwaliteit van de in productie genomen applicaties kan verbeteren.
 • De rol van “Domeinverantwoordelijke” vervullen (wanneer aangesteld als dusdanig) teneinde de visie van de maatschappij te bepalen in het beoogde domein.
 • De regels inzake informatieveiligheid bij VSSE kennen, respecteren en toepassen om de continuïteit van de organisatie te garanderen, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en de terbeschikkingstelling van de verwerkte gegevens. 

 

Criteria

 • resultaatgerichtheid
 • klantgerichtheid
 • verantwoordelijkheidszin
 • leervermogen
 • conceptueel denkvermogen
 • vermogen om te sturen, te controleren en aan te passen
 • probleemoplosend vermogen
 • vermogen om impact te hebben
 • luister- en assimilatievermogen
 • IT governance techniques en/of frameworks concepts
 • IT service management methodology, concepts & tools
 • ITIL service management tools
 • project management methodology, concepts & tools
 • analysis & modeling concepts & tools
 • network concepts & tools
 • security concepts & tools
 • storage concepts & tools
 • middleware concepts & tools
 • OS administration concepts
 • virtualisation & cloud computing concepts (private/public/hybrid)
 • integrated monitoring concepts & tools
 • database concepts & tools
 • vermogen om advies te geven (mentoring)
 • presentatietechnieken
 • vergadertechnieken
 • MS Office
 • Nederlands met Frans en Engels 

 

Company Profiel

 

De Veiligheid van de Staat, de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, heeft drie hoofdtaken:

 • de fundamentele waarden en belangen van de staat beschermen, meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel;
 • veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die wegens hun ambt in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie;
 • de door de wet toevertrouwde opdrachten uitvoeren, bv. de verwerking van aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.

Interesse?
Solliciteer online
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Change Manager