Company description See more offers
   
 

Egov Select - IT Project Manager / Digitale Transformatie (FOD BOSA)

Fedict Select Header
Bij Egov vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers. Via Egov kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid. Egov Select - IT Project Manager / Digitale Transformatie (FOD BOSA)

Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie, onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning, wordt de motor van de digitale verandering binnen de Federale overheid en begeleidt de verdere stappen die de Federale Overheid zal zetten in de digitale wereld met een bijzondere focus op burgers en ondernemingen.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.
Om haar dienstverlening naar andere federale overheidsdiensten te verbeteren en verder uit te bouwen is het DG Digitale Transformatie momenteel op zoek naar twee IT Project Managers


Taken

 • Je legt je toe op het beheer van onze projecten. Dit beheer omvat:
  • de initiatie van het project
  • de planning van het budget en van de middelen
  • de voorstelling en dagelijkse opvolging van de projecten op het gebied van ICT en e-government, van de studiefase tot de oplevering
 • Je bent verantwoordelijk voor de projecten die worden uitgevoerd in de afdeling Business Transformatie van DG Digitale Transformatie. Deze afdeling bouwt mee aan de verdere digitalisering van de overheid en de samenleving door ondermeer het opzetten van prioritaire bouwstenen zoals eBox Burger en Mobiele authentificatie voor overheidstoepassingen.
 • Je werkt mee aan grote IT-projecten.
 • Je werkt samen met je collega's (database architect, business analyst, service manager,...) die betrokken zijn bij de projecten.
 • Je verzorgt je relaties met de verschillende betrokken overheidsdiensten en de verschillende leveranciers.
 • Je werkt nauw samen met het egov Lab dat een voortouw wil nemen in de innovatie op e-governement gebied.
 • Je werkt in een brede context en benadert het project vanuit verschillende invalshoeken, in nauwe samenwerking met je collega's experten (juridische dienst, dienst communicatie, dienst overheidsopdrachten):
  • beheer van de stakeholders
  • risicoanalyse
  • change management
  • project governance, inbegrepen Agile Way of Working
 • Je ondersteunt het bevorderen van communicatie over e-government en identificeert nieuwe mogelijkheden om vorm te geven aan het beleid van de federale overheidsdiensten inzake e-government.
 • Je maakt integraal deel uit van een team van projectbeheerders en je rapporteert aan de domeinmanager.

 

Profiel

 • Opleiding en ervaring: 
  • je behaalde een universitair diploma van het lange type (Master)
  • je hebt minstens 3-5 jaren relevante professionele ervaring in IT-projectmanagement (projecten organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen en afronden)
  • Je hebt ervaring met veranderingsmanagement en organisatie-ontwikkeling (veranderingen introduceren en begeleiden)
 • Technische competenties:
  • Je beschikt over een grondige kennis van projectbeheer, de technieken en werkwijzen voor projectbeheer in een ICT-omgeving (methodologie Prince 2).
  • Je beschikt over een goed inzicht in technologische concepten op ICT-gebied.
  • Je beschikt over en goed inzicht in de werking en de structuur van de federale overheid en het beheer van relaties in een publieke context.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • Je hebt ervaring met ITIL-principes en Agile way of working.
  • Een opleiding tot Scrum master en/of Agile product owner strekt tot aanbeveling.
  • Kennis van TOGAF en Archimate diagrammen is een pluspunt.
 • Persoonlijke vaardigheden:
  • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
  • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
  • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
  • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
  • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
  • Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
  • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise.
  • Je bent een teamplayer
 • Talenkennis:
  • je bent bij voorkeur tweetalig
  • zo niet beschik je over een grondige praktische kennis van het Frans om aan meetings deel te kunnen nemen en te overleggen met collega's
  • kennis van technisch Engels is onontbeerlijk


Aanbod

 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie. 

 


Locatie


FOD BOSA - DG Digitale Transformatie,

WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel

Interesse?
Solliciteer online
Confirmation
Similar offers
My account Not yet registered?