Company description See more offers
   
 

Egov Select - Network Engineer (Veiligheid van de Staat)

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Network Engineer (Veiligheid van de Staat)

Functie

 • Passende en innoverende oplossingen uitwerken voor technische infrastructuren zodat de vragen van klanten beantwoord worden.
 • Bijdragen aan het operationeel beheer van de infrastructuren zodat de continuïteit van de dienst verzekerd wordt.
 • De opvolging van technische infrastructuren verzekeren zodat ze kunnen evolueren.
 • De documentatie en procedures inzake technische infrastructuren definiëren, opstellen en implementeren zodat het beheer en het onderhoud van de technische infrastructuur optimaal zijn.
 • De rol van “domeinverantwoordelijke” en van “productverantwoordelijke” vervullen (wanneer aangesteld als dusdanig) teneinde de visie van de maatschappij te bepalen in het beoogde domein.
 • De regels inzake informatieveiligheid bij VSSE kennen, respecteren en toepassen om de continuïteit van de organisatie te garanderen, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en de terbeschikkingstelling van de verwerkte gegevens.

 

Criteria 

 • resultaatgerichtheid
 • klantgerichtheid
 • verantwoordelijkheidszin
 • leervermogen
 • integrerend denkvermogen
 • analytisch denkvermogen
 • probleemoplossend vermogen
 • luister- en assimilatievermogen
 • ITIL service management processes
 • infrastructure architectures
 • network concepts & tools
 • LAN & WAN active network components
 • load balancing
 • security concepts & tools
 • MS Office
 • Nederlands met Frans en Engels

  

Company Profile

 

De Veiligheid van de Staat, de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, heeft drie hoofdtaken:

 • de fundamentele waarden en belangen van de staat beschermen, meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel;
 • veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die wegens hun ambt in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie;
 • de door de wet toevertrouwde opdrachten uitvoeren, bv. de verwerking van aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.

Interesse?
Solliciteer online
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Security Engineer Network / Telecom Engineer