Reference no.: Test Manager
Company description See more offers

Egov Select - Test Manager

Ref.: Test Manager
Fedict Select Header
Bij Egov vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers. Via Egov kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid. Egov Select - Test Manager
Ref. Test Manager


Interne klant

 

FOD Beleid En Organisatie / FOD Bosa 

De FOD Beleid en Ondersteuning is de federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol. 

 

 

DG Persopoint

 

Het DG Persopoint is één van de 6 directoraten-generaal van de FOD Bosa en is het secretariaat voor personeels- en loonadministratie van de Federale overheid. 

 

De dienstverlening van Persopoint is opgebouwd rond vier pijlers

 • loonadministratie 
 • personeelsadministratie 
 • juridisch advies 
 • rapportering 

De loonadministratie zorgt ervoor dat de wedden, toelagen, vergoedingen en premies van statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten berekend en betaald worden . Persopoint betaalt ook de federale ministers en staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen. 

De personeelsadministratie zorgt voor de administratieve afhandeling van de personeelsdossiers van de aangesloten klantenorganisaties. Dit gaat over indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttreding en pensioen, behandeling van verloven en afwezigheden. 

De juristen van Persopoint bieden ondersteuning bij complexe dossiers, geven advies bij complexe vragen aan de medewerkers binnen Persopoint en aan de diensten van de aangesloten klantenorganisaties. 

Vanuit de masterdata in het beheersysteem voor de personeelsadministratie (Scope) en de loonmotor Persopoint kan een uitgebreide rapportering worden opgemaakt. 

 

Pay Project

 • Wat het beheer van de betalingen betreft, is er nood aan een nieuwe loonmotor voor de uitbetaling van de lonen en wedden van de federale ambtenaren en contractuelen.
 • Hiervoor zal de loonmotor van SAP worden gebruikt. Het beheer van basisgegevens en prestaties zal gebeuren in het Scope PeopleSoft systeem. 
 • Deze SAP loonmotor zal de huidige loonmotor Slr4 van de FOD Financiën vervangen en instaan voor de bruto-netto berekening, alle fiscale en sociale verplichtingen, aangiftes en aanmaken van wettelijke documenten, aanleveren van gegevens voor de boekhoudkundige verwerking per bedrijfscode in Fedcom/SAP of per boekhoudkundige entiteit die niet in Fedcom werkt, etc. 
 • Het project is een samenwerking tussen Sdworx, DXC en persopoint onder de naam Persopay. 
 • De succesfactoren van het project zijn:
  • Kost efficiëntere loonadministratie voor de FOD's 
  • Minder fouten en hierdoor minder rechtzettingen in loonberekening. 
  • Performantie verhogen in verwerking van de loonadminstratie. 
  • Meer flexibiliteit voor FOD's. 
  • Onderhoudbaarheid loonmotor veilig stellen.

 

Taken

 • Staat in voor de opmaak van de testplannen i.f.v. de requirements. 
 • Plant en coördineert de (acceptatie)testen met de testgebruikers in overleg met de betrokken project- en releasemanagers. 
 • Anticipeert in functie van de relealsekalender en de besprekingen binnen de Change Advisory Board op de organisatie van de tests. 
 • Rapporteert aan het projectteam over het verloop de tests van de beveiligde data-uitwisseling via interfaces (klanten) en/of externe webservices. 
 • Implementeert en onderhoudt oplossingen voor automatische testing. 

 

Profiel

 • Je bent ervaren in het plannen en coördineren van applicatietesten en weet een team van interne & externe testers te coachen. 
 • Je bent vertrouwd met de beste praktijken en methodologieën op het vlak van ontwikkeling, release management en application lifecycle management. 
 • Je bent communicatief en weet gestructureerd te rapporteren. 
 • Je hebt aandacht voor details, streeft kwaliteit na en bent klantgericht. 
 • Je hebt ervaring met tools voor test management en automation. 

 

Aanbod

 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie. 

 

 

Locatie 

 

FOD Bosa - DG Persopoint, 

Handelsstraat 96 te 1040 Brussel 

Interesse?
Solliciteer online
Confirmation
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Test / Validation Engineer Test / Validation Manager
My account Not yet registered?