Company description See more offers
   
 

Elmos - Resource & Delivery Manager

 

Elmos - Resource & Delivery Manager

Locatie: Brussel, Antwerpen

Context

 

Je maakt deel uit van het team “IT Solution Delivery” binnen het departement IT. Dit team staat in voor alle aspecten rond IT architectuur en expertise, alsook voor de ganse oplevering van IT oplossingen in overeenstemming met de vereisten van de business departementen.

 

 

Functie

 

Deze functie bestaat uit 2 delen, enerzijds  het Resource & Competence Management (= people management) van een team (50-tal personen) en anderzijds  het Delivery Management van een projectenportfolio  gelinkt  aan een bepaalde business line  / software factory.

 

1)         Resource & Competence Management:

 • De Resource & Competence Master (RCM) beheert alle functies van een competentiepool binnen het departement IT Solution Delivery, los van projecten of teams waarvan die functies deel uitmaken (cfr. matrix organisatie), om te zorgen voor de opvolging  en de ontwikkeling  van de personeelsleden van IT, en werkt tevens mee aan het versterken van de capaciteiten die door IT worden gezocht om bij te dragen aan het succesvol afronden van de projecten.
 • De RCM beheert een coherente pool van menselijke  resources (samenhang van de resources met hun competenties), en iedere pool bevat ongeveer een 30 à 60 (interne en externe) personen.
 • Voornaamste  verantwoordelijkheden:
  • Beheer van Human Resources : opstellen van een plan voor de ontwikkeling, de evaluatie van de eigen groep resources
  • Advies/Coaching : klankbord (sounding board) zijn dat advies verstrekt over het beheer en de coördinatie  van de medewerkers in het kader van de autonome teams
  • Planning en coördinatie : zorgen voor de planning  van de resources, rekening houdend met de geraamde einddata van projecten en de beschikbaarheid van de resources
  • Selectie en rekrutering : bepalen van de behoeften aan resources op korte en langere termijn; voorstellen van rekruteringen aan het management; actief deelnemen aan het rekruteringsproces

 

2)        Delivery Management:

 • De Delivery Master (DM) treedt op als belangrijkste  coördinator / SPOC / referentiepunt van IT voor een bepaalde projectenportefeuille  die aan hem wordt toevertrouwd, hij begeleidt de Project Managers voor wat de technische oplossingen en resources betreft, hij volgt de ontwikkelingsteams op en zorgt voor een termijnvisie (12 maanden).
 • Voornaamste verantwoordelijkheden:
  • Beheer Supply/Demand van één/meerdere projectenportefeuille(s)
  • Raming/Sizing van de noden op het vlak van de IT-resources
  • Optreden als SPOC van de Project Managers om te antwoorden op alle IT-gerelateerde vragen en problemen te delen en op te lossen
  • Vertegenwoordigen van IT in de Business Project Boards
  • Functionele  (niet-hiërarchische) aansturing van één of meerdere delivery teams (ook Factories genaamd)

 

Profiel

 • Knowledge:
  • Bachelor in de informatica of gelijkwaardig door ervaring
  • Tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van een team
  • Tenminste 5 jaar ervaring in de toepassing van alle IT-processen, in het bijzonder de projectmethodologie en de ontwikkeling van software
  • Goede communicatie skills nodig voor alignering tussen IT en Business
  • Algemene IT kennis met focus op IT Development
 • Languages:
  • Zeer goede kennis van Nederlands of Frans
  • Basiskennis van Engels
 • Experience:
  • People Management : ervaring met het leiden van teams
  • Portfolio Management : ervaring met beheer van projectenportfolio
  • Project Management : ervaring met het leiden van programma's / projecten
  • Ervaring met Agile Development
 
Similar offers
My account Not yet registered?