Company description See more offers
   
 

Federale Politie (via Egov Select) - Functional Analyst

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Federale Politie (via Egov Select) - Functional Analyst

Context

 

De Directie Politionele informatie en ICT middelen (DRI) is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT middelen. De Divisie Intelligence (Dint) ontwikkelt een “management information” (Mi) strategie naast een “intelligence-led policing” (Ilp) concept. Zij beheert daarnaast ook het “change management committee” dat, op basis van een behoefte-analyse van de divisie Operaties, meerdere mogelijkheden voorstelt die beantwoorden aan de behoeften van de klanten. De Business Unit Bipol (Police Management Accounting) staat in voor het leveren van informatie, diensten en instrumenten omtrent de veiligheidsproblemen die zich in België voordoen en de politiële aanpak ervan. Dit doet zij door de opbouw van een Business Intelligence Competence Center.

 

In het kader van de opbouw van het Management Informatie Systeem van de Politie, dient uit verschillende operationele systemen informatie te worden geëxtraheerd en opgenomen te worden in het Datawarehouse voor het MIS. Vervolgens dient deze informatie beschikbaar te worden gesteld in rapportage. In eerste instantie is het nodig dat informatie uit het Logistiek en Financieel systeem van de Politie, zijnde Logispol, ontsloten wordt voor het MIS.

 

 

Job omschrijving

 

Je zal werken in een multidisciplinair team, waarin je de rol van functioneel analist op zal nemen. Hieronder worden jouw belangrijkste rollen en taken binnen dit team nader omschreven :

 • Als functionele ontwerper van informatiesystemen :  Via een functionele analyse bestudeer en ontwerp je een informatiesysteem dat tegemoetkomt aan de door de dienst “Operations” vergaarde behoeften van de klant. Dit in samenwerking met de diensten “Products” en “Systems” zodat de technische haalbaarheid in een zo vroeg mogelijk stadium wordt onderzocht. Je werkt specifiek in een omgeving van Business Intelligence, met bijhorende requirements.
 • Als contactpunt tussen de partners zorg je voor een goede doorstroming van de informatie tussen de verschillende divisies (“Products” en “Systems”) en maak je hen duidelijk hoe de functionele analyse dient te worden geïnterpreteerd zodat ze zo spoedig mogelijk en zonder kwaliteitsverlies wordt uitgevoerd.
 • Als organisator breng je verslag uit aan de projectleider en aan de business manager teneinde de planning en de opvolging van het project mogelijk te maken en de ontwikkeling op een “Agile” (makkelijk hanteerbare) manier te volgen.
 • Als ICT specialist werk je mee aan en volg je de nodige werkactiviteiten op,  teneinde de uitvoering en implementatie van het bestudeerde systeem te verzekeren, met inbegrip van de veiligheid van de informatie en dit teneinde de continuïteit binnen de organisatie, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en het ter beschikking stellen van verwerkte gegevens te garanderen. Daarnaast voer je testplannen uit door testscenario's en testvoorbereidingen voorafgaand aan de productiefase op te stellen teneinde de stabiliteit en de kwaliteit te verzekeren van de oplossingen die in productie zijn.
 • Als kennisbeheerder houd je je up-to-date van alle veranderingen en ontwikkelingen binnen het ICT domein teneinde als specialist te kunnen optreden

 

Profiel

 •  Je behaalde een ICT georiënteerd Masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt een goede kennis van de bureautica tools van Microsoft.
 • Algemene kennis van een ERP systeem zoals SAP en zijn logistieke modules. Er dient echter geen ontwikkeling in SAP te gebeuren.
 • SAP ECC : algemene kennis van de logistieke modules in SAP (SD,MM,CS onderhoud, ...)
 • Weten hoe de SAP Business Warehouse in elkaar zit en hoe SAP BO hiermee integreert
 • SAP BO :  algemene kennis Web Intelligence en Analysis for OLAP
 • Ervaring in een gelijkaardige functie is een sterke meerwaarde.
 • Kennis van SharePoint is een meerwaarde.
 • Je hebt een sterke teamgeest en analytische capaciteiten.
 • Taalkennis:
  • Bij voorkeur tweetalig zijn (Nederlands, Frans) of, indien niet, over voldoende basiskennis van een tweede landstaal beschikken om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere specialisten en met vertegenwoordigers van de gebruikers.
  • Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.
 • Kwaliteiten:
  • Communicatievaardig (mondeling en schriftelijk).
  • Klantgericht. 
  • Methodisch en precies zijn in het werk.
  • Zelfstandig kunnen werken.
  • Blijk geven van autonomie en initiatief.
  • Oog voor detail maar pragmatisch blijven.
  • Verantwoordelijkheidszin hebben
  • Stressbestendig.
  • Discreet, beschikbaar en flexibel.
  • Creatief, opbouwend en oplossingsgericht werken.

 

Salary & Benefits

 

Wil je werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde kunt leveren ? Dan biedt Egov Select je een uitdagende functie bij de Federale Politie, met reële doorgroeimogelijkheden en een marktconforme verloning.  De kantoren van de Federale Politie zijn vlot bereikbaar (Koningsstraat 202a, 1000 Brussel) We hechten verder veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé-leven, en bieden je mogelijkheden om te telewerken.


Interesse?
Solliciteer online
Similar offers