Company description See more offers
   
 

Proximus SpearIT - Medior IT First Line Operator

Job Description

 • Het project Service Management heeft als opdracht om ATRIAS in te richten en te transformeren van een projectorganisatie naar een serviceorganisatie.
 • Hierbij speelt de inrichting van de operaties van ATRIAS een belangrijke rol, gezien de unieke “middle man” positie van de toekomstige serviceorganisatie.
 • Als B2B IT First Line Operator kom je dan ook terecht in de dienst operaties te ATRIAS. 

 

Job requirements

 

Technische Vaardigheden:

 • Een bewezen ervaring hebben met de implementatie en de grondige verbetering van het Service IT Management binnen een multi-entreprisecontext ;
 • Ervaring hebben met het ontwerpen, het implementeren, het mobiliseren en het opvolgen van ITIL-processen (problem, change, release, configuration Management) binnen een multi-entreprisecontext ;
 • Ervaring hebben inzake de configuratie van een SM Tool;
 • Ervaring met API integratie tussen SM tool
 • Certificaten: Houder zijn van de ITIL Foundation certificatie  

 

Persoonlijke Vaardigheden 

 

De voorgestelde resources moeten beantwoorden aan de volgende voorschriften: - Een mondelinge en schriftelijke beheersing hebben van één van de twee landstalen (NL of FR) ;

 • Een goed begrip van de andere landstaal hebben (FR of NL) ;
 • Kennis hebben van technisch Engels : je vindt je weg in engelstalige handleidingen.
 • Blijk geven van een goed leervermogen om zich snel de bijzonderheden van de Aanbestedende Overheid eigen te maken en een basiskennis van haar specifieke applicaties te verwerven ;
 • Goed georganiseerd zijn en nauwgezet werken ;
 • Blijk geven van efficiëntie en flexibiliteit bij het uitvoeren van de prestaties ;  Je stelt je proactief op (grote/structurele problemen signaleer je op tijd).
 • Luistervaardig zijn en zin voor synthese en conceptualisering hebben ;
 • Uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden ;  Je blijft kalm in stressvolle situaties, lost zelfstandig problemen op ;
 • Een professionele ervaring hebben met betrekking tot het verlenen van support ;
 • Klant- en resultaatgericht zijn ;
 • Zich niet uitsluitend beperken tot de uitvoering van de in het oorspronkelijk contract vastgestelde taken om de betaling van eventuele boetes te voorkomen, maar eveneens de efficiëntie en de doeltreffendheid van de verstrekte prestaties optimaliseren met inachtneming van de strategie van de Aanbestedende Overheid en van de evoluties van haar infrastructuur en haar toepassingen ;
 • Blijk geven van optimale oplossingen voor te stellen met inachtneming van de vastgestelde dienstverleningsniveaus, de wetten en de regels inzake goede praktijken ;
 • De lijsten met taken of deliverables voor het beschrijven van elke prestatie zijn niet uitputtend, maar worden beschouwd als minima. De Aanbestedende Overheid verwacht van de resource die belast is met een prestatie dat hij een beroep doet op de normen en de goede praktijken van de business om de perimeter van elke prestatie te verduidelijken en dat hij alles in het werk stelt om de vastgestelde resultaten te bereiken. Daarnaast dient de verantwoordelijke resource zijn prestaties te doen evolueren al naargelang de evoluties van de Aanbestedende Overheid ;
 • De in de SLA's (cf. § 6.1.2.2) vastgestelde dienstverleningsniveaus kennen en er bovenal naar streven deze na te leven ;

Company description

About Proximus SpearIT
At Proximus SpearIT we strive to help companies work smarter, safer and faster. Customers come to us for our wide and extensive offering of IT services. Due to our strong growth, we are always looking for new employees. We have a challenging strategic plan in which you, as an experienced IT professional certainly have a role to play.
Proximus SpearIT is strong in:
- infrastructure projects and integrations, on-site and in the cloud;
- services related to networks, security, Skype for Business, storage, network and server maintenance, monitoring, service desk, and on-site support;
- support by IT specialists, project managers and interim managers;
- servers, network equipment, smartphones, tablets, PCs and accessories.

Show full description
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Helpdesk / Support Operator