See more offers
   
 

Sequoia Projects - IT Solution Data Architect

Werkopdracht  IT Solution Architect

 

Als IT-Architect leg je mee de fundamenten van de IT-architectuur en het applicatielandschap van het bedrijf, afgestemd op de Enterprise IT-Architectuur en de referentie architectuur. Je versterkt het “Information & Performance Watch” team, de drijvende kracht achter innovaties omtrent data- en informatiemanagement, Business Intelligence, document & content management,... . Concreet ondersteun jij als IT Solution Architect IT initiatieven in de domeinen Informatie en Performance Watch:

 

 

Domein Informatie

 

Het bedrijf onderkent het fundamenteel belang en de prioriteit van een goed beheer van informatie als hefboom voor haar werking en voortbestaan. Dit betekent dat er een gemeenschappelijke taal is en een duidelijk beleid voor datakwaliteit, datacaptatie, dataopslag en kennisuitwisseling in de organisatie.

Het Domein bouwt en ondersteunt de capability die nodig is op vlak van informatiebeheer en het creëren van gemeenschappelijke taal binnen het bedrijf. Zodat gecapteerde informatie een reële meerwaarde kan genereren voor alle huidige en toekomstige activiteiten van het bedrijf. We willen de nr. 1 Europese retailer zijn in het creëren van duurzame meerwaarde uit informatie.

 

 

Domein Performance Watch

 

Het bedrijf wil zijn performantie kunnen meten om te weten of we in de richting van de gezette doelstellingen evolueren en we op schema zijn om deze te bereiken.

Het Domein bouwt en ondersteunt de capability die nodig is om op strategisch, tactisch en operationeel niveau doelstellingen om te zetten naar KPI's en deze goed op te volgen

Zodat de prestaties van het bedrijf en al haar medewerkers op alle niveaus kort kunnen opgevolgd worden, kunnen worden vergeleken met de rest van de markt en er snel kan bijgestuurd worden indien nodig.

 

 

Werkopdracht

 

Je werkt binnen een compact team van architecten op enterprise en solution niveau ondersteund door enterprise architectuur en de referentie architectuur. Je modelleert je oplossingen in ArchiMate en maakt gebruik van TOGAF.

 

 

Als applicatie- en integratie architect ben je verantwoordelijk voor

 • Het ontwerp maken van IT-oplossingen die voldoen aan de functionele en niet-functionele vereisten van onze partner. Je bouwt mee aan ons applicatielandschap dat bestaat uit on-premise en cloudtoepassingen, pakketoplossingen en eigen ontwikkeling;
 • Het zorgen voor draagvlak voor de IT-oplossing zowel bij de opdrachtgever, het projectteam als de experten;
 • Het identificeren van risico's op IT-vlak en het faciliteren van beslissingen te maken door onze opdrachtgever bij de evaluatie van alternatieve oplossingen;
 • De evolutie van de referentiearchitectuur met de noden van de business en met de algemene evoluties op IT-gebied, als deze voor de business een voordeel kunnen opleveren;
 • Het bewaken van de architectuurrealisatie door expert teams;
 • Het documenteren van architectuurbeslissingen in artefacts;
 • De architecture governance door mee te werken aan de nodige governanceprocessen en/of door deelname aan de bestaande governance boards
 • Minstens één maal per week, liefst dagelijks, te rapporteren in het tijdsregistratie systeem (projwest) van de prestaties geleverd over de diverse toegekende opdrachten afgesproken Team Manager.
 • Inhoudelijk rapporteer je minstens op wekelijkse basis aan de lead IT architect of Enterprise Architect
 • In een 3-wekelijks werkoverleg (WO) met de Team Manager Feedback te bezorgen over de evolutie van de toegekende opdrachten en een inschatting te maken van de resterende werklast.
 • Transparant de evolutie van de verschillende taken en opdrachten te rapporteren zowel inhoudelijk als op het vlak van timing aan de Project Manager, toegekend aan de Projecten.
 • Directe feedback is ons team uiterst belangrijk. Tijdens de WO vergaderingen met je Team Manager zal voldoende tijd voorzien woorden voor wederzijdse feedback. In het kader van een mogelijke contractverlenging, wordt een formeel feedbackmoment voorzien.

 

Praktisch

 • Voltijds
 • Locatie : Halle
 • Duurtijd : 6 maanden, mogelijkheid tot verlengen
 • Start : ASAP
 • Senior : ervaring in data analytics, BI, information management of doc & content management.
 • Nederlands en Engels

Company description

Sequoia is an IT Community of freelance IT Experts involved in long term and large transformation projects in Belgium.
We're specialised in IT/Business Architecture, Senior management, Cyber Security and Emerging Technologies.

Show full description
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Application / Solution Architect (Big) Data Expert Business Intelligence