See more offers
   
 

Sequoia Projects - Senior Functional Data Analyst

Als onderdeel van het enterprise data office binnen de verzekering is men bezig met de uitbouw van een enterprise Data Warehouse (E DWH) die gegevens uit de verschillende technische applicaties moet samenbrengen, en daarbij enkele key design principles zoals governance by design, reconciliation en data lineage in acht neemt.

Dit Edwh zal zowel BI teams alsook data scientists in staat stellen om transversale rapporteringen en analyses te maken op data die geuniformiseerd is over de verschillende systemen heen.

 

Het enterprise Datawarehouse wordt opgebouwd rond het SAS DDS model en omvat data van een verscheidenheid aan technische systemen. De data van de verschillende technische systemen wordt reeds gecapteerd in respectievelijke operational datastores (ODS), bestaand uit Microsoft SQL databases. Het Edwh maakt op zijn beurt gebruik van SAS en DB2.

 

Daarenboven is een post-merger integratie traject lopende, die de scope van dit Data Warehouse eveneens kan impacteren, daar additionele technische systemen naar het Edwh zullen ontsloten moeten worden.

 

 

Om dit lopende project mee in goede banen te leiden is de verzekering op zoek naar analisten met ervaring binnen niet-leven verzekeringen, die volgende taken en verantwoordelijkheden op zich nemen

 • Samenwerken met mensen vanuit Business alsook Applicatiebeheerders om te begrijpen welke informatie in de bronsystemen aanwezig is en hoe deze gemodelleerd is
 • Mappen van data uit verschillende technische systemen (Mainframe, Cleva, Tango, ...) naar het uniforme datamodel gebruikt door het Datawarehouse
 • Harmoniseren van codes over de verschillende systemen heen
 • Transformaties definiëren om van bronsysteem naar het target datamodel te gaan
 • Documenteren van de betekenis van de data (business definitions)
 • Ondersteuning & input bieden bij het modelleren van het SAS DDS model

 

Optionele ervaring per domein (nice to haves)

 • DDS for Insurance Model
 • SQL
 • SAS DI
 • Microsoft SQL
 • SAS EG is a plus
 • Erwin is a plus
 • Cleva is a plus

 

Taken

 • Samenwerken met mensen vanuit Business alsook Applicatiebeheerders om te begrijpen welke informatie in de bronsystemen aanwezig is en hoe deze gemodelleerd is
 • Mappen van data uit verschillende technische systemen (Mainframe, Cleva, Tango, ...) naar het uniforme datamodel gebruikt door het Datawarehouse
 • Harmoniseren van codes over de verschillende systemen heen
 • Transformaties definiëren om van bronsysteem naar het target datamodel te gaan
 • Documenteren van de betekenis van de data (business definitions)
 • Ondersteuning & input bieden bij het modelleren van het SAS DDS model

 

Skills/Profiel

 • Kennis van het DDS for Insurance Model
 • Kennis van BI en datawarehousing concepten
 • SQL kennis om datasets te kunnen exploreren alsook transformaties te kunnen beschrijven
 • Ervaring met opstellen van requirements & functioneel documenteren van oplossingen
 • Vlotte communicator en teamspeler
 • Oog voor kwaliteit en het respecteren van deadlines
 • Ervaring met iteratief werken in korte sprints (2weken)

Company description

Sequoia is an IT Community of freelance IT Experts involved in long term and large transformation projects in Belgium.
We're specialised in IT/Business Architecture, Senior management, Cyber Security and Emerging Technologies.

Show full description
Similar offers