Reference no.: 4418_A4DQZ8MJ
Company description See more offers
   
 

Smals - IT Service Manager

Ref.: 4418_A4DQZ8MJ
Meer dan 1750 professionals omarmen bij Smals elke dag de toekomst door zich in te zetten voor ICT for Society. Hoogtechnologische ICT-systemen zorgen voor meer efficiëntie in de belangrijke sociale verantwoordelijkheidsdomeinen van onze klanten zoals werk, gezin en gezondheid. Het eHealthplatform, een beveiligd uitwisselingsplatform voor medische informatie, zal papieren doktersbriefjes en doktersvoorschriften op termijn overbodig maken. Daarnaast zorgt de ICT-service Dimona er voor dat de RSZ de sociale bescherming van 4 miljoen werknemers snel kan laten evolueren, ongeacht hoe snel ze van job veranderen. Handig? Jazeker, en uitdagend ook.

Smals - IT Service Manager

Uw rol

Als IT Service Manager maak je deel uit van het ICT-managementteam en rapporteer je rechtstreeks aan de IT-Directeur. Je werkt op een strategische en klantgerichte manier aan de uitwerking van een Service-portfolio die aan de verwachtingen van de eindgebruiker voldoet. Dit omvat de totaliteit van de geleverde services, zowel op infrastructuur- als software-niveau.

Je definieert de Service Level Agreements en Service Delivery Objectieven om een degelijke en vlot functionerende werking van de verschillende diensten te verzekeren. Je staat in voor een periodieke evaluatie van de betreffende diensten en stelt mogelijke verbeteringen voor.

In het kader van de vooropgestelde objectieven volg je de operationele dienstverlening op. Dit realiseer je door de continue monitoring van incidenten en probleembeheer en het evalueren van performantie en capaciteit. Je voorziet ook in de coördinatie en opvolging van changes of nieuwe releases.

Je zorgt voor een doorlichting van de IT-organisatie en IT-architectuur en een continue afstemming met de andere service delivery teams van IT.

Je rapporteert maandelijks over de stand van zaken met betrekking tot service delivery en compliance met standaarden en veiligheidsbeleid. Je gaat hierbij proactief de noden, risico's en issues signaleren.

Je speelt een actieve rol in de communicatie binnen IT en neemt deel aan diverse comités en vergaderingen.

Je deelt je expertise door het opstellen, verspreiden en toelichten van richtlijnen, het voorstellen van maatregelen en formuleren van concrete adviezen.

 

Uw profiel

Je bent in het bezit van een Masterdiploma en kan terugblikken op minstens vijf jaar relevante ervaring binnen service management.

Je hebt concrete ervaring met betrekking tot het opstellen en opvolgen van SLA's en probleem- en crisismanagement.

Je bent in staat autonoom beslissingen te nemen en proactief de nodige stappen en initiatieven te initialiseren.

Je beschikt over een grondige kennis van dienstverlening in een ICT-omgeving en een inzicht in de technologische concepten inzake ICT.

Je bent zeer performant in de communicatie met medewerkers op verschillende niveaus van de organisatie en beschikt over de people management skills om indien nodig een projectteam te gaan leiden.

Je gaat methodisch, planmatig en procesgericht te werk in toegewezen opdrachten. Je hanteert een proactieve aanpak en geeft blijk van zin voor initiatief in het zoeken naar en uitvoeren van gepaste oplossingen voor problemen.

Ten slotte heb je een goede kennis van het Frans.

 

Ons aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.

Confirmation
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Service Delivery Manager
My account Not yet registered?