Reference no.: 4910_UU3X7XDN
Company description See more offers
   
 

Smals - Project Coordinator

Ref.: 4910_UU3X7XDN
Meer dan 1850 professionals omarmen bij Smals elke dag de toekomst door zich in te zetten voor ICT for Society. Hoogtechnologische ICT-systemen zorgen voor meer efficiëntie in de belangrijke sociale verantwoordelijkheidsdomeinen van onze klanten zoals werk, gezin en gezondheid. Het eHealthplatform, een beveiligd uitwisselingsplatform voor medische informatie, zal papieren doktersbriefjes en doktersvoorschriften op termijn overbodig maken. Daarnaast zorgt de ICT-service Dimona er voor dat de RSZ de sociale bescherming van 4 miljoen werknemers snel kan laten evolueren, ongeacht hoe snel ze van job veranderen. Handig? Jazeker, en uitdagend ook.

Smals - Project Coordinator

Uw rol

 • Als Project Coordinator start je projecten op en volg je de overeengekomen normen omtrent technologie, timing, kwaliteit en budget. Hiervoor voer je businessanalyses uit om de informatiebehoeften van de overheidssector in kaart te brengen en eventuele verbeteringen in de informatiediensten voor het grote publiek voor te stellen.
 • Je fungeert bovendien als coördinator en onderhandelaar tussen de verschillende sociale partners en de ontwikkel- en infrastructuurteams bij de realisatie van deze projecten.
 • Je ziet erop toe dat de behoeften van de betrokken partijen effectief voldaan worden en je verspreidt systematisch alle relevante en nuttige informatie.
 • In het kader van de projecten die je coördineert, volg je de meest recente technologische evoluties en de eventuele nieuwigheden in de geldende wetgeving op om op een doordachte manier te kunnen argumenteren in de besprekingen over de mogelijkheden betreffende de gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen.
 • Je neemt verschillende strategische opdrachten voor je rekening. Zo heb je aandacht voor tevredenheidsenquêtes, het bestuursplan, prioriteitenbepaling en -opvolging, projectfiches, balanced score cards, boordtabellen en interne controle.

 

Uw profiel

 • Je hebt een universitair diploma behaald en beschikt eveneens over minimum3 jaar ervaring in het beheer van IT projecten.
 • Kennis van de socialezekerheidssector is een pluspunt.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent klant- en resultaatgericht.
 • Je werkt methodisch en georganiseerd, weet prioriteiten te stellen en slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren.
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en kan goed onderhandelen.
 • Je drukt je vlot uit in het Frans.

 

Ons aanbod

 

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, Specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.

Similar offers