See more offers
   
 

Universiteit Gent - Afdelingshoofd ICT-toepassingen

Over de Ugent

 

Voor de directie ICT zijn we op zoek naar een Afdelingshoofd ICT-toepassingen

Deze functie behoort tot de functieklasse A+, die de graden 9 t.e.m. 11 en de salarisschalen 9.1 t.e.m. 11 behelst.

 

 

Beschrijving en situering van de functie

 

Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling ICT-Toepassingen binnen de directie ICT. De afdeling ICT-Toepassingen groepeert alle medewerkers die betrokken zijn bij de planning, de analyse, de ontwikkeling of implementatie als ook het beheer van de verschillende toepassingen van de Universiteit Gent. Op dit moment zijn er een veertigtal eigen medewerkers en een veertigtal externe medewerkers aan de slag binnen deze afdeling.

De afdeling ICT-Toepassingen is actief binnen de meeste diverse domeinen waaronder natuurlijk in eerste instantie alles wat met onderwijs en onderzoek te maken heeft. Maar ook toepassingen in HR, Financiën, Facility Management, Business Information, Collaboration en zoveel meer zitten in de portfolio.

Voor sommige toepassingen wordt er gebruik gemaakt van softwarepakketten; o.a. SAP is hier een belangrijk component. Andere toepassingen worden in eigen beheer ontwikkeld.

Binnen de Universiteit Gent met meer dan 9.000 medewerkers en meer dan 40.000 studenten is de portfolio van deze afdeling dan ook zeer uitgebreid en zeer uitdagend. De Universiteit Gent rekent op zijn ICT-toepassingen: veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, performantie en 24/7 beschikbaarheid zijn dan ook cruciale elementen waar het afdelingshoofd mee aan de slag moet.

Om dit alles in goede banen te leiden is de afdeling momenteel georganiseerd in zes teams: Onderwijsadministratie, Onderzoek, SAP, Beleidsinformatie, Data- en applicatieservices en Samenwerkings- en Communicatietoepassingen.

 

 

Jouw opdracht

 • Aansturen van de verschillende teams binnen de afdeling
 • Overleg en samenwerking organiseren binnen de afdeling en met de andere afdelingen binnen de directie ICT
 • Overleg organiseren met alle stakeholders binnen de Ugent - faculteiten, centrale administratie en studenten - om te komen tot breed gedragen en goed uitgewerkte projectvoorstellen aan het bestuur
 • Toezien op de kwaliteit van de projectvoorstellen op vlak van OA. scope, budget, inzet van medewerkers en projectaanpak
 • Toezien op het beheer van de toepassingen in productie met aandacht voor veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, performantie en 24/7 beschikbaarheid
 • Mee opvolgen van de verschillende projecten en ingrijpen indien nodig
 • Jaarlijks opstellen van een masterplan ICT-toepassingen voor de volgende vijf jaar in nauw overleg met de stakeholders
 • Voorstellen formuleren m.b.t. het personeelsbeleid binnen de afdeling
 • Aandacht voor de samenwerking met onze externe partners - OA. het opvolgen van de verschillende raamcontracten die deze samenwerkingen faciliteren
 • Mee voorbereiden van aanbestedingen in het kader van raamcontracten of van nieuwe projecten
 • Actief opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van IT zoals Cloud, mobile, ontwikkelplatformen, SAP,...
 • Vanuit het eigen taakgebied een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling van de directie
 • Actieve deelname aan de ICT-Commissie en de ICT-Gebruikerscommissie van de Universiteit Gent

 

Jouw profiel

 • Kennis / Ervaring:
  • Ervaring als IT-projectleider in grote projecten is noodzakelijk
  • Ervaring met de kerntaken binnen de afdeling ICT-Toepassingen strekt tot aanbeveling in het bijzonder ervaring als manager van een team
  • Ervaring met eigen ontwikkeling en/of SAP strekt tot aanbeveling
  • Stevige basiskennis van IT strekt tot aanbeveling
  • Zeer goede kennis van het Nederlands, goede kennis van het Engels
 • Vaardigheden/attitudes:
  • Medewerkers en gebruikers kunnen inspireren, motiveren, stimuleren en overtuigen
  • Vaardigheden bezitten om met de medewerkers binnen de voorziene budgetten de taken en projecten toegewezen aan de afdeling te verwezenlijken
  • Doelen en prioriteiten kunnen stellen
  • Projectmatig kunnen werken
  • Kunnen delegeren
  • Open en effectief kunnen communiceren met alle stakeholders binnen de Ugent
 • Algemene functie-eisen:
  • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
  • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt
 • Toelatingsvoorwaarden: Diploma van master (of daarmee gelijkgesteld of gelijkwaardig verklaard diploma)

 

Ons aanbod

 

Je wordt tewerkgesteld in een statutaire functie (vaste benoeming na 6 maanden stage en mits positieve evaluatie) in functieklasse A+?met een verloning volgens salarisschalen 9.1 t.e.m. 11 afhankelijk van de relevante ervaring.

Wedde aan 100 % : min. € 26.217,53 - max. € 49.565,02 ; geïndexeerde brutomaandwedde (aan 167,34 %) : min. € 3.656,03 - max. € 6.911,84.

 

We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod.

 

 

Selectieprocedure

 

De selectieprocedure bestaat uit een dossierselectie, een eliminerend geschiktheidsonderzoek en een eindselectie. Je wordt bij elke stap in het selectieproces op de hoogte gehouden van je kandidatuur.

 

 

Interesse?

 

Bezorg ons uiterlijk op maandag 12 februari 2018 om 23.59 uur de volgende documenten:

 • Je CV
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma (bachelor, master of volledig Secundair onderwijs). Ben je reeds werkzaam bij Ugent dan hoef je je diploma enkel op te laden indien je dit als Ugent-medewerker bij je indiensttreding nog niet hebt ingediend.
 • Een gelijkwaardigheidsattest van Naric (Enkel indien je je diploma in het buitenland, met uitzondering van Nederland, behaald hebt)

 

Solliciteren kan online via de knop hieronder.

Zorg ervoor dat je alle gevraagde documenten oplaadt. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze toepassing.

 

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.

Company description

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.

Show full description
Confirmation
Similar offers
My account Not yet registered?