Company description See more offers
   
 

Xquisit - Project Manager Purchase & Business Partners

Opdracht

 • Algemeen bestaat de opdracht erin om als lid van het Service Center Purchase & Business Partner actief bij te dragen aan het leveren van de service aan de interne business partners.
 • Je zal als Project Manager verantwoordelijk zijn voor één of meerdere projecten.
 • Onder deze verantwoordelijkheid valt onder andere het managen van de projectoplevering binnen de afgesproken scope, kost, timing en kwaliteit. Daarnaast zal je hierbij ook de verwachte project management deliverables opleveren binnen de afgesproken timing en volgens de verwachte kwaliteit.
 • Je volgt de richtlijnen, processen en procedures die gezet zijn door de organisatie en rapporteert hierover naar o.a. je Team Manager.
 • Er wordt verwacht dat je de nodige acties onderneemt om je op korte termijn in te werken in nieuwe materie met als doel snel meerwaarde te kunnen bieden naar onze interne business partners toe.
 • Je draagt ook bij aan de werking van het Service Center door in te zetten op kennisdeling, kennisborging en activiteiten betreffende de verbetering van de teamwerking.
 • De capabilities binnen de domeinen Purchasing Direct Goods en Business Partner hebben veel connecties met andere capabilities. Dit heeft een impact op de complexiteit van de projecten (vb: aantal stakeholders te managen, aantal systeem integraties).
 • De domeinwerking is nog aan het groeien in maturiteit en daarnaast is er ook een strategische oefening bezig met als doel een project roadmap over meerdere jaren uit te werken. Het is dus een omgeving die in volle transitie is, wat ook complexiteit naar project management meebrengt (vb: to be applicatie landschap zal zeer waarschijnlijk aanzienlijk anders zijn dan de as is).

 

Verantwoordelijkheden

 • Ervoor zorgen dat alle verwachtingen m.b.t. het project duidelijk zijn bij de business (o.a. project opdrachtgever), de IT stakeholders en de externe leverancier + ervoor zorgen dat deze afspraken realistisch zijn en voldoende gedocumenteerd in de verwachte deliverables.
 • De business en IT stakeholders op één lijn houden door ze volgens hun specifieke noden op frequente basis status te geven over het verloop van het project.
 • De aansturing van het projectteam (IT, business & externe leverancier).
 • Zorgen voor een efficiënte samenwerkingsstructuur (vb: dagelijkse standups) en zorgen voor een goede integratie van zowel de business stakeholders, de IT stakeholders en de externe software leverancier qua samenwerking binnen het project.
 • Het opvolgen van de analyse, definitie, ontwikkeling en implementatie van de op te leveren outputs en acties ondernemen indien nodig om de outputs te kunnen opleveren volgens de afgesproken timings.
 • Het opvolgen van de project kosten en acties ondernemen om de kostenefficiëntie binnen het project te optimaliseren en zorgen voor oplevering van het project binnen de afgesproken kost.
 • De opvolging m.b.t. de  oplevering van de verwachte project scope en het bewaken van deze scope om o.a. scope creep te voorkomen.
 • Indien er wijzigingen zijn ten opzichte van de project baseline (kost, tijd & scope) deze wijzigingen op een gestructureerde manier beheren.
 • Ervoor zorgen dat de project outputs van het gewenste kwaliteitsniveau zijn.
 • Ambassadeur zijn van het project door het project mee uit te dragen.

 

Verwachte outputs (niet exhaustief)

 • Review van de tijdens de project initiatie opgeleverde project management deliverables zoals de project scope, kostenschatting, planning, het risicobeheer, de teamsamenstelling,... en bijsturen waar nodig.
 • Een kwalitatief, up-to-date en gevalideerd projectblad in ons standaardformaat en gearchiveerd op ons interne archief.
 • Een oplijsting van de project deliverables in een WBS.
 • Een kwalitatieve en up-to-date projectplanning, mét in kaart gebrachte afhankelijkheden en milestones.
 • Een projectstatusrapport in ons standaardformaat en gearchiveerd volgens de meegedeelde richtlijnen.
 • Een resource demand op korte, middellange en lange termijn, in onze standaard excel.
 • Een communicatieplan en erop toezien dat de nodige communicatie acties gebeuren.

 

Competenties

 • Senior / Expert
 • Taal: Nederlands, Frans, Engels
 • Ervaring in Direct purchase  
 • Reeds 8 jaar ervaring in Project Management in een IT omgeving (software).  
 • Ervaring in het managen van projecten met een business change component (vb: wijziging business processen). 
 • Waterfall of incrementele project methodiek. x
 • Agile project methodiek is een plus
 • Kennis van beheer leveranciersdata is een plus
 • Kennis van purchase software pakketten is een plus
 • Moet goed kunnen energie mobiliseren en enthousiasmeren om dingen concreet te krijgen/delivery momentum te creëren.  
 • Is accuraat in het volgen van processen en procedures (vb: resource demand).

Company description

Xquisit is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in het werven, selecteren en het detacheren van ICT personeel.
Wij ondersteunen onze klanten met specifieke kennis van ontwikkelaars (Business Intelligence, .NET, Java etc.), systeembeheerders, analisten (data-, functioneel- en business-) en Project Managers.
Als klant krijgt u via Xquisit toegang tot gemotiveerde consultants met een ruime kennis en ervaring.
Xquisit is een sterk groeiende organisatie met een no-nonsense mentaliteit.
Onze gedreven aanpak kenmerkt zich door snel handelen en flexibiliteit, zo zijn wij ook bereikbaar buiten kantooruren.

Xquisit staat garant voor:
- Oplossingen voor korte of lange termijn.
- Persoonlijke en professionele begeleiding.
- Ervaren, gecertificeerde specialisten.
- De juiste persoon voor ieder project.
- Flexibiliteit.

Hoe onderscheiden wij ons:
- Kwaliteit géén kwantiteit.
- Goede screening vooraleer we de kandidaat voorstellen.
- Eerlijke tarieven.
- Goede bereikbaarheid, ook buiten de kantooruren.
- Specialist in het aanbieden van “moeilijk te vinden” kandidaten.
- Wij zoeken exclusief voor u door tot we de juiste kandidaten hebben.
- Platte structuur, dus korte communicatielijnen en snelle beslissingen.

Show full description
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Project Manager / Coordinator Program Manager