Company description See more offers
   
 

Xquisit - Project Manager Web Agile

Omschrijving

 

Je zal ingeschakeld worden bij de planning, opvolging en bijsturing van de IT-(deel)projecten zoals deze opgenomen zijn in het programma. Het betreft maatsoftware voor de ondersteuning van processen en taken. Deze (deel)projecten kunnen zowel nieuw te bouwen applicaties, aanpassingen aan bestaande toepassingen als technische upgrades omvatten.

 

Als PM sta je er voor in om op basis van een business analyse een ICT project vorm te geven. Je stuurt de functioneel analisten en de IT architect aan, om een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling te maken tussen wat als oplossing gevraagd wordt en hoe dit functioneel vertaald wordt in een ICT-ontwerp. Je stemt dit eveneens af met standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van de informaticadienst. Je stuurt en volgt de implementatie van het ICT-ontwerp.

 

De projectleider is verantwoordelijk voor het uitwerken van de planning, het functioneel aansturen van de medewerkers (ontwikkelaars, testers, analisten, ICT-architect, business,...) en leidt het project. Je staat in voor de dagelijkse aansturing en de planning van het Agile ontwikkel team.

 

De PM rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project, staat in nauwe communicatie met de business en functioneel analisten, IT en de business zelf en zorgt ervoor dat projecten binnen scope, budget en afgesproken tijdspanne worden opgeleverd.

De oplossingen die je uitwerkt passen binnen de globale strategie en de IT-strategie en je werkt mee aan generiek inzetbare componenten en architectuur. Samen met de informatica dienst sta je in voor de kwaliteitscontrole van de op te leveren producten en bewaak je mee de inpasbaarheid in de applicatie architectuur en bewaak je de integratie binnen het data landschap.

 

 

Competenties

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
 • Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
 • Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
 • Minimaal 10 jaar ervaring in infrastructuurprojecten en/of ontwikkelingsprojecten
 • waarvan minimaal 5 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met totaalbudgetten van minimum 1000 K EUR.
 • Capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse projecten te sturen en te optimaliseren
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2
 • Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, ...)
 • Kennis van MS Project, MS Office (zoals PowerPoint, Excel, ...).
 • Kennis van ITIL.
 • Zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2,PMI, PMBOK, ...), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragen

 

Technische context

 

Aansturing van een Agile ontwikkelteam voor Java/Angular Web applicaties gebaseerd op service architectuur.

 • PM/ICT-architect heeft kennis en aantoonbare praktische ervaring in
  • projectmanagement voor Web applicaties (Java back end en HTML5 front end)
  • Agile/Scrum projectmanagement
  • aansturen en dagelijkse opvolging van een Agile ontwikkelteam
  • aanmaken van een backlog in Jira op basis van Use Cases of User Stories uit de FA, het opmaken van ramingen of schattingen voor het uitvoeren van taken in de backlog en het maken van korte en lange termijn planningen obv de backlog.
  • opmaken van sprints en planningen in Jira Agile
  • het opvolgen van en rapporteren over de voortgang van een Agile team
  • kwaliteitscontrole van FA
  • opmaken van ramingen voor implementatie obv de functionele analyse.
  • afhankelijkheden en inhoudelijke verbanden tussen verschillende projecten te sturen.
 • Heeft ervaring met PM en kennis van ontwikkeling van Web applicaties met volgende technologiestack:

 

Voor back-end

 • Java 8
 • PostgreSQL
 • Maven 3.x
 • Spring en Spring Security
 • Hibernate (WildFly implementatie)
 • RESTfull Web Services (Resteasy)
 • JAX-RS
 • JPA
 • JUnit
 • log4j (WildFly)
 • Jenkins, Sonatype Nexus
 • WildFly 9
 • JavaScript en bij voorkeur ook AngularJS
 • SQL Kennis

 

Voor front-end

 • JavaScript (grondige kennis van JavaScript scopes en event-handlers is noodzakelijk)
 • HTML5
 • CSS3 (kennis van media-queries en responsive design is gewenst)
 • AngularJS (grondige kennis).
 • Aansturing van een Agile ontwikkelteam voor DWH ontwikkeling

Company description

Xquisit is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in het werven, selecteren en het detacheren van ICT personeel.
Wij ondersteunen onze klanten met specifieke kennis van ontwikkelaars (Business Intelligence, .NET, Java etc.), systeembeheerders, analisten (data-, functioneel- en business-) en Project Managers.
Als klant krijgt u via Xquisit toegang tot gemotiveerde consultants met een ruime kennis en ervaring.
Xquisit is een sterk groeiende organisatie met een no-nonsense mentaliteit.
Onze gedreven aanpak kenmerkt zich door snel handelen en flexibiliteit, zo zijn wij ook bereikbaar buiten kantooruren.

Xquisit staat garant voor:
- Oplossingen voor korte of lange termijn.
- Persoonlijke en professionele begeleiding.
- Ervaren, gecertificeerde specialisten.
- De juiste persoon voor ieder project.
- Flexibiliteit.

Hoe onderscheiden wij ons:
- Kwaliteit géén kwantiteit.
- Goede screening vooraleer we de kandidaat voorstellen.
- Eerlijke tarieven.
- Goede bereikbaarheid, ook buiten de kantooruren.
- Specialist in het aanbieden van “moeilijk te vinden” kandidaten.
- Wij zoeken exclusief voor u door tot we de juiste kandidaten hebben.
- Platte structuur, dus korte communicatielijnen en snelle beslissingen.

Show full description
Similar offers
Similar job postings based on the criteria : Project Manager / Coordinator Program Manager JavaScript