Présentation société Voir les autres offres
   
 

Argenta - AI Directeur

Argenta - AI Directeur

Wat verwachten wij

 • Aantrekken, motiveren, coachen, waarderen en ontwikkelen van (voornamelijk) leidinggevenden, gebruikmakend van de O&T-middelen en binnen het bedrijfskader (missie, visie, strategie, waarden, leiderschapsmodel) met een aangepaste leiderschapsstijl en vanuit een voorbeeldfunctie teneinde a) een omgeving te creëren waarin alle medewerkers de nodige middelen en informatie ter beschikking hebben, geëngageerd zijn en resultaat- en klant gedreven samenwerken in team
 • Kennis en vaardigheden maximaal te ontwikkelen in de organisatie
 • Optimale prestaties en doelen te realiseren in de support organisatie
 • Een efficiënt, effectief, professioneel en motiverend werkklimaat te realiseren
 • Creëren van een optimale gestructureerde operationele structuur, verder professionaliseren van de werking, en stimuleren van klant gedreven ondernemerschap teneinde  de gewenste veranderingen te initiëren en te realiseren, breed draagvlak te creëren en samenwerking te optimaliseren, en een duurzame implementatie te garanderen.
 • Aanmoedigen, stimuleren, prioriteren en faciliteren van continue verbetering met aandacht voor de end-to-end processen en bepalen van de krijtlijnen en toezien op realisatie van projecten (scope, budget en timing) teneinde
 • Bestaande (werk)methodes, systemen en procedures continu en creatief te verbeteren vanuit een out-of-the-box denken,
 • Zen efficiënte, effectieve en klant gedreven werking van de organisatie te garanderen,
 • Nieuwe methodes en procedures te initiëren
 • En de toegevoegde waarde van de directie als deel van de organisatie te optimaliseren.
 • Uitwerken en implementeren van een performante en wendbare organisatie voor de eigen directie en in samenwerking met andere directies, definiëren van doelstellingen voor de eraan gekoppelde afdelingen, meten, evalueren en nemen van acties ter bijsturing teneinde
 • Activiteiten binnen de eigen directie op een (wettelijk) conforme, tijdige, kostefficiënte, consistente en klant gedreven manier uit te voeren.

 

MUST

 •  Bancaire ervaring
 •  Integratie platforms en competence centers
 •  Kennis van Corporate data warehouses en analytics
 •  Kennis van Analytics
 •  Kennis met integratie van competence centers
 •  Kennis van inplementatie van Ivl

 

Wat verwachten wij

 •  Minstens 10 jaar ervaring binnen de IT (het liefst een service organisatie).
 •  Minstens 5 jaar en hoger in specifieke domein (infra, operations etc.).
 •  Kennis en ervaring in de financiële sector het liefst bancaire.
 •  Sterk communicatief en dit ook op management niveau. Inspireren van team en organisatie.
 •  Specifieke luistervaardigheden en negotiatie vaardigheden naar business toe.
 •  Zeer sterk in strategisch, conceptueel, functioneel en operationele organisatie.
 •  Zelfstandig een draagvlak kunnen creëren binnen de organisatie.
 •  Grondige (zij het niet punctuele) kennis van IT, business (noden en processen) en de systemen/ services onder haar/zijn verantwoordelijkheid.
 •  Degelijke kennis van het Engels en Nederlands Frans is een pre.

 

*Een uitgebreid profiel is op aanvraag aanwezig.

Offres d'emploi similaires
Offres similaires basées sur les critères : Manager / Director
Mon compte Pas encore inscrit?