Présentation société Voir les autres offres
   
 

Elmos - Change Manager

 

Elmos - Change Manager

Locatie: Brussel

Functie

 • De IT Change  Manager heeft een centrale rol in de aansturing bij het al dan niet doorvoeren van changes, volgens de op ITIL-gebaseerde standaard processen en procedures.
 • De IT Change Manager zorgt ervoor dat, bij changes, de impact op de IT-dienstverlening wordt geminimaliseerd, de correcte goedkeuringen van zowel business als IT opgemaakt zijn, alsook de nodige documentatie die aantoont dat het risico van de change correct is ingeschat.
 • De IT Change Manager heeft een goed inzicht in de prioriteiten en de urgentie van te door te voeren changes, en weet de benodigde resources te claimen.
 • Staat in voor het change beheer:
  • Procesmatig aanspreekpunt voor interne en externe partijen.
  • Bewaakt het proces op operationeel niveau.
  • Overlegt regelmatig met betrokken coördinatoren, het lijnmanagement van de betrokken afdelingen/teams alsmede de proceseigenaren van andere ITIL-processen.
  • Plant en bewaakt de kwaliteit en resultaten van het change management proces.
  • Is verantwoordelijk voor juiste registratie, consistentie en actualiteit van de procesadministratie in het service management systeem (actueel Topdesk).
  • Is verantwoordelijk voor rapportage over het proces.
  • Faciliteert, instrueert en coacht de mensen met een uitvoerende rol binnen het proces.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd terzake, en doet verbetervoorstellen (inclusief aanpak en middelenraming) m.b.t. trends en de oplossing van veranderingen.
 • Draagt zorg voor het proces management mbt change proces:
  • Verzorgt de inrichting van het change management proces door het opstellen van procedures en bewaakt de correcte toepassing van deze procedures.
  • Organiseert het Change Advisory Board (CAB) en zorgt dat deelnemers de nodige documenten kunnen raadplegen.
  • Adviseert de teamleader IT Service Management over verbetering van het proces.
  • Implementeert goedgekeurde verbeteringen aan het proces.
  • Levert managementinformatie aan management IT Operations.
  • Bewaakt de voortgang van actiepunten ter verbetering van het proces.
  • Stemt de koppelvlakken af met de andere (bedrijfs) processen.
  • Signaleert sterkten en zwakten in de huidige werkwijze van het Change Management proces.
  • Definieert globale eisen aan de uitvoeringsprocessen op basis van de Service Level Agreement met de klant. Dit gebeurt in samenspraak met Service Level Management in IT Operations.
  • Vertaalt de globale eisen naar meetbare doelen voor de Change Management proces.
  • Voert verbeteringen door tijdens het uitvoeren van de processen.
  • Stelt werkinstructies, checklisten en handleidingen op.
  • Bewaakt de integriteit en het juist gebruik van het Service Management tool in zake change management.
  • Borgt de doelstellingen van de SLA in het uit te voeren Change Management proces.
  • Fungeert als back-up voor andere leden binnen het IT Service Management.
 • Verantwoordelijkheidsbereik:
  • Minimaliseren van impact van changes op IT-dienstverlening.
  • Bijstaan van het IT Operations management i.v.m. de uitbouw van de IT dienstverlening.
  • Conceptuele bijdrage tot de te volgen strategieën en -methodologieën.
  • Correcte en tijdige rapportering naar het management.
  • Evolutief onderhoud van bestaande IT-dienstverlening en ontwikkeling van nieuwe diensten.
  • Implementatie van diverse veranderingen.
  • Begeleiding nieuwe medewerkers.

 

Kennis en complexiteit

 • Relevante werkervaring van 5 jaar.
 • Kennis van IT infrastructuur, IT standaarden.
 • Kennis van de algemene en de IT strategie van de organisatie.
 • Kennis van ITIL-uitgangspunten en -procedures.
 • Kennis van verzekeringstechnische producten.
 • Kennis van project governance.
 • Kennis van de structuur, de interne procedures en de werkprocessen van de organisatie.
 • Kennis van de courante software (MS Office).
 • Kennis van het Nederlands, het Frans en van het Engels (gesproken/geschreven).

 

Probleemoplossing

 • Is zelfstandig in het organiseren van de uitvoering van taken binnen Change Management.
 • Is in staat om bevoegdheden en verantwoordelijkheden in en rondom het team op een positieve manier vorm te geven.
 • Is in staat om constructief te onderhandelen over verdelingsvraagstukken als implementatietijd, te alloceren resources en budget.
 • De korte termijn-doelstellingen waarmaken zonder de lange termijn-doelstellingen uit het oog te verliezen.
 • Het realiseren van de vooropgestelde strategie binnen de beperkte budgettaire mogelijkheden.
 • Is gebonden aan de uitgestippelde strategie en de daaraan gekoppelde werkbudgetten.
 • Doet beroep op de leidinggevende als klankbord voor het stellen van prioriteiten om de continuïteit te bewaren en voor algemeen strategie-overleg.

 

Communicatie

 • Interne contacten:
  • Frequent overleg met andere proceseigenaren.
  • Frequent overleg met de interne klanten in een klantenoverleg.
  • Frequent contact met management van de organisatie betreffende de te volgen IT strategie en de uitwerking van de IT-dienstverlening.
 • Externe contacten: Contacten met partners en leveranciers in het kader van Change Management.
 
Offres d'emploi similaires
Offres similaires basées sur les critères : Change Manager Governance Specialist