Présentation société Voir les autres offres
   
 

Realdolmen - CRM Project Manager

Do you have a server in your living room? You must be the ICT specialist we are looking for!

Realdolmen

Realdolmen is niet enkel een no-nonsense, degelijk, stabiel en ervaren bedrijf met een grote kennis en expertise in huis. Wij stellen de medewerker centraal en elk individu krijgt bij ons de nodige aandacht. Het is niet voor niets dat 'Heart for People' bij ons centraal staat. Satellietkantoren, uitgebreide opleidingsmogelijkheden, oog voor de balans werk-privé, competentiegesprekken en doorgroeimogelijkheden zijn bij ons geen ijdele beloftes.

Realdolmen - CRM Project Manager

Situering

 

Binnen de Realdolmen Business & IT Alignment divisie werd een zelflerend multidisciplinair team, “The Projecteers”, opgericht welke de organisatorische bekwaamheid en focus heeft waarmee we op een succesvolle wijze resultaatsgebonden ICT-projecten realiseren om...

 • onze klant in staat te stellen de beoogde business doelstellingen te realiseren;
 • de talenten en vaardigheden van onze medewerkers verder te ontplooien;
 • nieuwe technologieën meester te worden;
 • de single source strategie te verwezenlijken d.m.v. het leiden van cross divisionele projectteams.

Voor de verdere uitbouw van de Project Services team zijn wij op zoek naar een gepassioneerde en ondernemende CRM Project Manager.

 

 

Doel

 

Het dagdagelijkse beheren, met eindverantwoordelijkheid voor het projectresultaat, van ICT-projecten van grote omvang en/of belangrijke organisatorische complexiteit, met als doel te komen tot de kwaliteitsvolle uitvoering van het project binnen tijd, budget en met de afgesproken functionaliteit. Op die manier maakt de Project Manager het bedrijfssucces van Realdolmen en van de klant mogelijk. De Project Manager streeft een langdurige samenwerking tussen Rd en de klant na en draagt bij tot nieuwe opportuniteiten.

 

 

Inhoud

 • Bid Management: Het initiëren, coördineren, uitwerken en verdedigen van offertes voor ICT-projecten van grote omvang en/of grote complexiteit, die de inzet van meerdere technische expertises verenigen teneinde op een efficiënte wijze een voorstel uit te werken dat aan de problematiek van de klant beantwoordt en door Realdolmen kan gerealiseerd worden aan aanvaardbare kost en risico.
 • Project Initiation:
  • Het verzamelen, vastleggen en communiceren van alle nodige afspraken naar de klant en naar de stakeholders binnen Realdolmen teneinde de voorwaarden te scheppen om het project binnen budget, volgens de afgesproken kwaliteitseisen en binnen de afgesproken tijd te kunnen opleveren.
  • Het toezien dat de gemaakte afspraken correct worden opgenomen in de contracten en op een correcte administratieve registratie van de afspraken.
   Continu inzicht hebben in de Business Case & Change van het project.
  • Het inrichten van een projectorganisatie en mobiliseren van een projectteam (eventueel met partners en onderaannemers), met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zowel tussen Rd en de klant, als binnen het projectteam.
 • Project Execution:
  • Het opstellen, bewaken, rapporteren en bijsturen van alle project management aspecten van het project met behulp van het Rdpmf teneinde te verzekeren dat het project kwaliteitsvol uitgevoerd wordt binnen tijd, budget en met respect voor de gemaakte afspraken (functionaliteit, kwaliteit, R&R).
  • Hierbij horen, maar niet beperkt tot:
  • Het opstellen en up to date houden van de project planning, de resource planning, het proactief beheer van de project risico's (zowel interne - Rd - als externe - van de klant) en het beheer van issues en changes.
  • Het aansturen, motiveren, gepast delegeren van verantwoordelijkheden en het leveren van een bijdrage bij de evaluatie van het project team.
  • Continu gepast Smart informeren van alle stakeholders voor het project.
  • De beslissingsnemers tot beslissingen laten komen inzake planning, budget, scope en risico mitigatie teneinde het project conform de gemaakte afspraken te kunnen opleveren en een gezonde balans te bewaren tussen de klantentevredenheid en de belangen van Realdolmen.
  • Het coördineren, opvolgen en bijsturen van verschillende projectleiders en deelprojecten, teneinde de oplevering van het gehele project conform de gemaakte afspraken mogelijk te maken.
 • Project Closure:
  • Het overdragen van het project naar de operationele organisatie, inclusief de organisatie van de opvolging tijdens de afgesproken garantietermijn.
   Het administratief afsluiten van het project : formele acceptatie door de klant, finale facturatie, vrijgeven van het projectteam.
  • Het uitvoeren van “Lessons Learned” en formuleren van organisatorische en procesmatige verbeteringen die toekomstige projectrealisaties bevorderen.
 • Knowledge Management:
  • Streven naar de continue verbetering van zowel eigen functioneren als Rd organisatorische bekwaamheid om resultaatsgebonden projecten succesvol op te leveren;
  • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe IT-ontwikkelingen, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de evoluties teneinde zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis.

 

Jouw profiel

 • Idealiter heb je al gewerkt met Microsoft CRM. Indien niet, ben je vertrouwd met andere CRM of ERP applicaties
 • Sterk probleemoplossend vermogen en uitmuntende communicatieve vaardigheden: ondersteunt meetings met het team en met klanten op een effectieve manier, lost kwesties op een tijdige manier op;
 • Is in staat om een team te motiveren om op de meest efficiënte manier samen te werken;
 • Talenkennis: vloeiend spreken en schrijven in het Nederlands en het Engels, kennis van het Frans is een voordeel.
 • Kennis van Agile methodieken à la Scrum is een pluspunt.
Confirmation
Offres d'emploi similaires
Mon compte Pas encore inscrit?