N° Référence: 1900014
Présentation société Voir les autres offres
   
 

Vlaanderen Connect - Coördinator Data-Strategie

Réf.: 1900014

Voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is Vlaanderen connect op zoek naar een:

 

Coördinator data-strategie

 

Contract onbepaalde duur

Brussel

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Context

 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Lijn en De Vlaamse Waterweg vormt het departement het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, één van de elf beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.

De functie van Coördinator Data-strategie situeert zich binnen de Stafdienst van het departement. Deze afdeling stelt zich ten dienste van het gehele departement en zet zich in voor een performantere organisatie en een sterkere samenwerking binnen het beleidsdomein en daarbuiten. De Stafdienst kent vier teams: het team Ondersteuning en Coördinatie, het team Communicatie, het team Kennis en Organisatiebeheersing en het team EU & Internationaal.

Je komt terecht in het team Kennis en Organisatiebeheersing. Daar werk je samen met 9 andere collega's. Dit team stimuleert en faciliteert onder meer de uitrol van digitale samenwerking, gegevensbescherming, data-analyse en open data in het hele departement. Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie.

 

Het is de missie voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken om op het vlak van data, in nauwe samenwerking met alle entiteiten en hun partners:

(I) Een ecosysteem te vormen waar data op een systematische manier wordt gecreëerd, gecapteerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd tot datagedreven beleidsadviezen,

(II) Te zorgen voor een aangepaste technische en organisatorische omkadering (en capaciteit) met betrekking tot data, die medewerkers toelaat om op een kwalitatieve manier hun expertise uit te oefenen,

(III) Een transparante en data-gedreven cultuur te creëren waar een netwerk van medewerkers samenwerken om gezamenlijk het maximum te halen uit eigen, externe en open data,

(IV) Data op een toegankelijke en vertrouwelijke manier te ontsluiten naar de belanghebbenden, waarmee we impact hebben op de formulering, realisatie en evaluatie van de beleidsdoelstellingen en de verwachtingen van onze belanghebbenden op het vlak van onze dienstverlening kunnen inlossen.

Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken terecht voor unieke projecten en kun je mee je stempel drukken op het beleid.

Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de afdeling waar de functie vacant is, vind je via onderstaande knop.

 

 

Doel

 

Als Coördinator data-strategie ben je de drijvende kracht om de missie van het beleidsdomein op het vlak van data te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de datastrategie, stelt hierbij duidelijke prioriteiten en stuurt de strategie bij waar nodig.

Je zorgt voor alignering met alle entiteiten binnen het Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken, met andere stakeholders, partners en kenniscellen. Je zorgt ervoor dat alle entiteiten hun data-verplichtingen nakomen (kwaliteit, beschikbaarheid,...), Je brengt de mensen uit het virtuele Data-team samen, om de verschillende KPI's, databehoeften, rapporten en dergelijke meer, voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen te kunnen voorzien.

Als Coördinator heb je het Data-kernteam als klankbord. Dit team, samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke entiteit, bewaakt de correcte uitvoering van de data-strategie en zorgt ervoor dat alle entiteiten hun bijdrage leveren aan de realisatie van de MOW-datastrategie.

Je rapporteert op kwartaalbasis over de uitvoering van de strategie aan het Managementcomité van het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken.

 

 

Functie

 • Je coördineert:
  • Als Coördinator data-strategie geef je deze nieuwe manier van werken mee vorm en implementeer je het bijhorende proces.
  • Goed kunnen coördineren is daarvoor een vereiste: zowel het uitdenken en opzetten van dit proces als het effectief opmaken van het jaarlijks programma behoort tot je takenpakket.
 • Je bent een bruggenbouwer:
  • In deze job vorm je een brug tussen de verschillende entiteiten van het beleidsdomein MOW en tussen andere beleidsdomeinen, externe partners, stakeholders. Dat is voor jou geen enkel probleem, want je legt makkelijk contacten, kan goed omgaan met verschillende profielen en je weet hoe je mensen moet enthousiasmeren om samen naar een doel te werken.
  • Daarnaast communiceer je naar het Managementcomité van het beleidsdomein over de voortgang, over mogelijke opportuniteiten en hindernissen.
 • Je inspireert:
  • Je hebt een inspirerende en coördinerende rol.
  • Je zoekt continu manieren om de samenwerking te optimaliseren en om de mensen van te stimuleren de doelstellingen te behalen.
 • Je vraagt je af wat beter kan:
  • Het is jouw taak om de data-strategie te realiseren zodat de stakeholders over de juiste data kunnen beschikken in het kader van beleidsvoorbereiding, monitoring en evaluatie.
  • Je houdt daarvoor beleidsmatig de vinger aan de pols en je volgt het reilen en zeilen binnen de verschillende entiteiten en kenniscellen op de voet.
  • Daarnaast vraag je je elke dag af hoe je processen kan optimaliseren.
  • Je zoekt voortdurend verbanden met bestaande initiatieven en onderzoekt de voordelen van synergiën.

 

Criteria

 • Je hebt enkele jaren ervaring met het aansturen of coördineren van een team.
 • Je praat vlot mee als het gaat over data-architectuur, data-landschappen, data-governance, data-analyse, data-science, informatiebeheersplannen, big data, etc.
 • Je hebt ervaring met het formuleren, het coördineren en het opvolgen van ICT- projecten en bent bereid te werken in een omgeving met veel ICT-outsourcing (aansturen van externe dienstverleners).

 

Je competenties        

 • Je bent een dynamische people manager die mensen kan begeesteren en inspireren.
 • Door je empathische en resultaatgerichte leiderschapsstijl haal je het beste uit de verschillende teams.
 • Je bent sterk in procesmatig denken.
 • Je detecteert snel opportuniteiten en potentiële hindernissen.
 • Je hebt een goede kennis met betrekking tot data-governance en analytics
 • Je bent in staat om de beleids- en wettelijke kaders inzake mobiliteit te interpreteren en toe te passen binnen de datastrategie
 • Je hebt een grondige informaticakennis (databasesystemen en statistische software pakketten)
 • Je beschikt over kennis van methodieken voor datamonitoring, data-analyse, indicatorenontwikkeling en -opvolging;
 • Je beheerst methodieken voor het uitwisselen en beheren van kennis;
 • Ervaring in mobiliteit is een pluspunt
 • Kennis van het Nederlands is vereist

 

Werken voor Vlaanderen connect

 

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

 

Aanbod

 

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

 

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte geniet je bij Vlaanderen connect nog van verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

 

 

Plaats van tewerkstelling

 

Je werkt in Brussel, op wandelafstand van het station Brussel Noord.

 

 

Interesse?

 

Voor meer informatie contacteer ons via onderstaande knop.

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief via onderstaande knop.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

 

 

Procedure

 

Jouw ingezonden CV en motivatie worden beoordeeld door de vacatureverantwoordelijke(n) bij het lid waarvoor we deze vacature invullen. De kandidaten die weerhouden worden op basis van de CV screening worden uitgenodigd voor een jurygesprek. Na het jurygesprek volgt eventueel nog een assessment dat afgenomen wordt door onze externe partner Ascento. Als laatste stap van de selectieprocedure wordt de aanwerving van de kandidaat die als beste uit de procedure naar voor komt, voorgelegd aan onze Raad van Bestuur. Deze dient steeds elke aanwerving bij Vlaanderen connect. goed te keuren.

Gezien deze laatste stap ook integraal deel uitmaakt van de selectieprocedureprocedure kunnen de resultaten van het assessment (indien van toepassing) ook voorgelegd worden aan de leden van de Raad van Bestuur.

Bij klachten of opmerking over onze selectieprocedure vragen we contact op te nemen via onderstaande knop.

Description société

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect.
Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties. Bij Vlaanderen connect. word je voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar je ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met een uitgebreide waaier aan extralegale voordelen. Daarnaast biedt werken voor Vlaanderen connect. nog tal van andere voordelen: je wordt ter beschikking gesteld aan entiteiten van de Vlaamse overheid of aan lokale besturen voor lange termijn. Zo krijg je de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige overheid, die ten diensten staat van burgers en ondernemers. Daarnaast zetten we voluit in op opleidingen en bieden we reële doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Lire la suite
Offres d'emploi similaires