N° Référence: 190015
Présentation société Voir les autres offres
   
 

Vlaanderen Connect - Solution Architect

Réf.: 190015

Voor agentschap het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een:

 

Solution Architect

 

Contract onbepaalde duur

Brussel

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Context

 

De afdeling ICT van het Facilitair Bedrijf wil meerwaarde aan onze klanten bieden via gemeenschappelijke & facilitaire ICT-diensten om zo bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.

Deze gemeenschappelijke ICT-diensten bieden we aan voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid alsook voor de lokale besturen en bestaan uit een breed gamma van ICT-diensten waaronder een geïntegreerd geheel van werkplek-, datacenter- , cloud - en netwerkdiensten en bijbehorende projecten. Daarnaast bieden we o.a. ook technische ondersteuning via ICT-profielen, vaste en mobiele telefoniediensten alsook gemeenschappelijke platformen. Meer informatie is te vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/ict.

We bieden diensten aan nodig voor de inrichting, ondersteuning en beheer van de ICT-werkplek, zowel op kantoor, als op het thuisadres of op een mobiele locatie. Daarnaast leveren we diensten die nodig zijn om bedrijfstoepassingen, inclusief de vereiste onderliggende platformen, infrastructuur en computerzalen, beschikbaar en toegankelijk te houden met het gepaste niveau van beschikbaarheid, performantie en veiligheid. Hierbij ligt de focus op ingerichte dienstenpakketten die maximaal in een 'as a service'-businessmodel aangeboden worden.

Om deze diensten in te richten maken we naast de inzet van het eigen personeel in grote mate gebruik van verschillende externe dienstverleners via de raamcontracten van het Facilitair Bedrijf. Deze raamcontracten vertegenwoordigen een uitgave van meer dan 200 miljoen euro per jaar en behoren tot de grootste ICT-contracten in België.

 

 

Rol binnen de organisatie

 

De solution architect beheert de ICT- architectuur binnen de facilitaire ICT-dienstverlening en de gemeenschappelijke dienstverlening rond bedrijfsapplicaties (o.m. CRM, analytics, ITSM, application development & maintenance & support). De programmamanager binnen het domein definieert het programma en de projecten waarvoor de architect de architecturale verantwoordelijkheid opneemt. De rol van de solution architect binnen deze projecten bestaat erin om de business behoeften vanuit de entiteiten van de Vlaamse overheid adequaat te vertalen in performante en coherente ICT-oplossingen.

De globale bedrijfsarchitectuur over deze domeinen wordt aangestuurd en bewaakt door het Architectuurboard (ARB). De solution architect is lid van het ARB en werkt zijn oplossingen uit in lijn met globale bedrijfsarchitectuur, de standaarden, de policies en richtlijnen van het ARB aan wie hij ook rapporteert over de naleving ervan.

Daarvoor werk je nauw samen met alle belanghebbenden van de afdeling ICT: o.m. de stafleden ICT, de security officer, programmamanagers, het ARB, het PMO en ICT-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid en partners van HFB (AIV, ...), de architecten bij de externe ICT-dienstverleners.

 

 

Verantwoordelijkheden

 

Als solution architect ben je verantwoordelijk voor :

 • Begrijpen van de drijfveren, de principes, de doelstellingen de huidige en toekomstige dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf, en de afdeling ICT in het bijzonder. De vertaling ervan in ICT vereisten en architecturale blauwdrukken, rekening houdende met de bestaande ICT-bouwstenen.
 • Identificeren van de impact op de organisatie (bijvoorbeeld op vaardigheden, processen, structuren of cultuur) en de financiële impact van de oplossingenarchitectuur.
 • Ontwerpen en sturen van de implementatie van een oplossingsarchitectuur voor bedrijfstoepassingen en -technologieën
 • Beheren en ontwikkelen van de architectuur voor een breder scala aan projecten in nauwe samenwerking met applicatiearchitecten die architectuur beheren en ontwerpen voor een enkel project of initiatief.
 • Identificeren van integratie noden/opportuniteiten met bestaande systemen, het ontwerpen van de bijhorende architectuur en het sturen van de implementatie ervan.
 • Documenteren van alle ontwerp- en analysewerkzaamheden voor oplossingsarchitectuur.
 • Bieden van ondersteuning aan applicatiearchitecten binnen projecten om ervoor te zorgen dat het project is afgestemd op de algemene bedrijfsarchitectuur.
 • Overleg binnen applicatie- en infrastructuurontwikkelingsprojecten om systemen en/of de infrastructuur aan te passen aan de architectuur.
 • Bewaken van de huidige oplossingenportfolio om tekortkomingen te identificeren in de technologieën die door de toepassing worden gebruikt.
 • Begrijpen van technologische trends en de praktische toepassing van bestaande, nieuwe en opkomende technologieën om nieuwe en evoluerende bedrijfs- en operationele modellen mogelijk te maken.
 • Vastleggen van architecturale vereisten in lastenboeken voor de bouw of aanpassing van systemen.
 • Evaluatie en selectie van standaarden en diensten voor softwareproducten, evenals het ontwerp van standaard en aangepaste softwareconfiguraties.
 • Analyseren en evalueren van offertes vanuit architecturaal oogpunt en bepalen van hun potentiële impact op de organisatie.
 • Ontwerpen en leiden van de governance activiteiten in verband met het verzekeren van de architectuurborging en compliance van oplossingen.
 • Participeert actief aan het “Architecture Review Board” (ARB). Rapporteert aan het ARB en voert de beslissingen van het ARB loyaal uit.

 

Criteria

 • Voor het uitvoeren van deze job moet je kunnen terugvallen op een zeer uitgebreide ICT kennis van zowel applicatie als infrastructuur architectuur. En hebt zowel op kleine en grote projecten gewerkt met een verscheidenheid in complexiteit.
 • Senior architect met minstens 7 jaar ervaring in IT functies en minstens 3 jaar ervaring op vlak van ontwikkeling van enterprise architectuur en  architecturale governance.
 • De kandidaat kan kennis en praktijkervaring aantonen van architecturale governance op vlak van:
  • Bedrijfsarchitectuur (BA):  bedrijfsmodellen,  procesinterfaces, services;
  • informatie  en applicatie architectuur (IA):  informatie modellen, informatie beheer, ...;  applicatie modellen en  Service Oriented Architectuur,   applicatie interfaces en service definities,    API management;
  • technologie architectuur (TA)  platformen, infrastructuurbouwstenen, netwerken, technologische interfaces en protocollen;
 • De kandidaat is vertrouwd met de concepten van bedrijfsarchitectuur ontwikkeling,  het ontwikkelen van een architecturale visie, het uitvoeren van een governance praktijk,  in toepassen van een ontwikkelcyclus,  ... 
 • De kandidaat is vertrouwd met:
  • projectbeheer van IT projecten, zoals op vlak van projectorganisatie,  planning,  wijzigingsbeheer, release beheer, risicobeheer, configuratie beheer,  ...;
  • projecten voor bouw van software op maat;
  • projecten voor systeemintegratie;
  • selectie van platformen en pakket software;
  • operationeel beheer van IT systemen, en de organisatie en beste praktijken die daarbij toegepast worden;
 • We verwachten dat de kandidaat een brede achtergrond heeft in IT en diepgaande kennis heeft binnen minstens drie technologische domeinen;  de brede kennis strekt zich uit over o.a.:
  • SaaS/PaaS-platformen (CRM, Case Management, Service Management, ERP, ...)
  • Software ontwikkeling, en de tools en praktijken die daarbij toegepast worden. Bv voor beheer van ontwikkel artefacten voor analyse en design, bouw,  testing, deployment,...
  • Internet of Things (IoT)
  • Data analytics platformen en tools
  • Infrastructuur platformen en diensten
  • Platformen en diensten voor integratie,   integratiepatronen en beste praktijken
  • Applicatie beveiliging en de beste praktijken, frameworks en standaarden die daarbij toegepast worden
  • Beveiligingscomponenten en diensten
  • Enterprise content management
  • Netwerken
 • Je beschikt over uitmuntende communicatie (geschreven en gesproken) en onderhandelingsvaardigheden en weet als geen ander interne klanten te overtuigen van je voorgestelde oplossing. Uitstekende kennis van het Nederlands is een absolute vereiste.
 • Je kan zelfstandig beslissingen nemen en schat correct in waar je prioriteiten liggen.
 • Je bent een echte multi-tasker die verschillende projecten met verschillende technische omgevingen op het zelfde moment kan managen.
 • Je bent bereid nieuwe zaken aan te leren en je te verdiepen in nieuwe technologieën.
 • Boven alles ben je een resultaat gedreven persoon - je komt met concrete oplossingen voor de interne klanten van het facilitair bedrijf.
 • Een zeer goede kennis van het Nederlands is noodzakelijk.

 

Werken voor Vlaanderen connect

 

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan Het Facilitair Bedrijf.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

 

Aanbod

 

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget, afhankelijk van het functieniveau
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitaisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

 

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

 

 

Plaats van tewerkstelling

 

Je werkt in Brussel, op wandelafstand van het station Brussel Noord.

 

 

Interesse?

 

Voor meer informatie contacteer ons via onderstaande knop.

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief via onderstaande knop.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

 

 

Procedure

 

Jouw ingezonden CV en motivatie worden beoordeeld door de vacatureverantwoordelijke(n) bij het lid waarvoor we deze vacature invullen. De kandidaten die weerhouden worden op basis van de CV screening worden uitgenodigd voor een jurygesprek. Na het jurygesprek volgt eventueel nog een assessment dat afgenomen wordt door onze externe partner Ascento. Als laatste stap van de selectieprocedure wordt de aanwerving van de kandidaat die als beste uit de procedure naar voor komt, voorgelegd aan onze Raad van Bestuur. Deze dient steeds elke aanwerving bij Vlaanderen connect. goed te keuren.

Gezien deze laatste stap ook integraal deel uitmaakt van de selectieprocedureprocedure kunnen de resultaten van het assessment (indien van toepassing) ook voorgelegd worden aan de leden van de Raad van Bestuur.

Bij klachten of opmerking over onze selectieprocedure vragen we contact op te nemen via onderstaande knop.

Description société

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect.
Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties. Bij Vlaanderen connect. word je voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar je ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met een uitgebreide waaier aan extralegale voordelen. Daarnaast biedt werken voor Vlaanderen connect. nog tal van andere voordelen: je wordt ter beschikking gesteld aan entiteiten van de Vlaamse overheid of aan lokale besturen voor lange termijn. Zo krijg je de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige overheid, die ten diensten staat van burgers en ondernemers. Daarnaast zetten we voluit in op opleidingen en bieden we reële doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Lire la suite
Offres d'emploi similaires