Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

3D-ICT - Projectleider / Functioneel Analist ERP

Takenpakket

 

Onze klant is op zoek naar een leverancier die tijdelijk kan ondersteunen bij onderstaand takenpakket: projectbegeleiding ERP en functionele analyse van het domein aankoop. Beiden maken ongeveer voor de helft deel uit van de totaalopdracht. Doch is er geen strikte scheiding mogelijk op weekbasis.

 

 

Dimensies en autonomie van de functie

 • Heeft expert kennis van ERP-implementaties met impact op organisatie- kritische processen, in het bijzonder van aankoopprocessen
 • Volgt mijlpalen en budgetten van het project op
 • Werkt op autonome basis
 • Moet proactief te werk gaan en zelf de nodige stappen en initiatieven hiertoe nemen
 • Beslist o.b.v. de opgebouwde expertise en ervaring over de gevolgde aanpak, stappen, timing etc.
 • Bewaakt de scope en volgt nauwgezet het beschikbare en gespendeerde budget op, alsook de ingezette resources

 

Resultaatsgebieden

 • Projectanalyse: Analyseren van de gestelde problemen of behoeften in het kader van de ERP-implementatie om een concreet en doelgericht projectplan te kunnen opstellen.
 • Projectdefinitie en -planning: Definiëren en plannen van het project om een duidelijke leidraad en projectaanpak te hebben voor de uitvoering van het project. Hiertoe goedkeuring van het projectvoorstel (inhoudelijke definiëring, aanpak, budget en de planning) van zowel klant als het management verkrijgen. 
 • Projectuitvoering en -opvolging: Opvolgen en mee uitvoeren van het project om ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden... 
 • Peoplemanagement: Ervoor zorgen dat de medewerkers individueel en in team zodanig presteren dat het project gerealiseerd wordt en dat zij hiervoor de nodige bekwaamheden kunnen ontwikkelen (hiërarchische aansturing). 
 • Rapporteren: Rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project om het management op de hoogte te houden en eventuele wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken. 
 • Communicatie en contacten: Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners met als doel een draagvlak te creëren. 
 • Project- en kennisoverdracht: Overdragen van het project naar de organisatie om een succesvolle implementatie van de projectresultaten mogelijk te maken. 
 • Functionele analyse, domein aankoop 
 • Functionele analyse: Het in kaart brengen, opvolgen en bijsturen van het elektronische purchase to pay binnen de hogeschool en binnen de wetgeving op overheidsopdrachten. 
 • Communicatie en contacten: Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners met als doel een draagvlak te creëren en het veranderingstraject van ERP - aankoop te ondersteunen.

 

Dit gaat om een 4/5 opdracht. 

Beschrijving bedrijf

3D-ICT is een veelzijdig ICT-oplossingsgericht bedrijf dat zich specialiseert in Consultancy, Managed Services/Staffing en Cloud Computing.

Toon volledige beschrijving
Gelijkaardige vacatures
Mijn account Nog niet ingeschreven?