Referentienr.: CIRB-0202
Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

CIBG - Business Consultant Easybrussels

Ref.: CIRB-0202
cirb.brussels

Bij het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) steun je mee de informatisering van 60 overheidsdiensten en -administraties. Samen werken wij aan een dynamisch en professioneel imago voor het Gewest.

Met ongeveer 350 collega’s ICT-specialisten werk je op 5 minuten van het Centraal Station, in het knowhow center van het CIBG dat als vzw opgericht werd. Sterk groeiende onderneming met een grote diversiteit, waar teamwork en aandacht voor de « work-life balance » voorop staan. Daarnaast bieden wij je heel wat opleidingsmogelijkheden en doorgroeikansen.

Jouw functie

 

In samenwerking met het team, analyseer je de behoeften van de gebruikers met de bedoeling de relevantie en de efficiëntie van de bestaande processen in kaart te brengen en te verbeteren. Deze verbeterstap kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat één of meer vakprocessen volledig of gedeeltelijk geïnformatiseerd worden. In dat geval zorg je voor de integrale uitrol van het proces, van behoeftenbepaling tot en met actieplan. Eén van de projecten zal bijvoorbeeld zijn het gebruik van «authentieke bronnen» te bevorderen: uitwerken van een hefboomplan, de bestaande toestand beschrijven en aanbevelingen formuleren waardoor de besturen hun processen zodanig gaan veranderen, dat de gegevens van de burgers nog maar via één bron beheerd worden.  

 

 

Jouw taken

 • Je onderzoekt, analyseert en verstrekt advies op het vlak van organisatie en verbetering van processen (Business Process Reengineering) binnen de onderneming en op vraag van partners;
 • Je stemt de bestaande processen (Business Process Management, Business Process Modelling) af op de ondernemingsstrategie;
 • Je legt nauwkeurig de functies en functionaliteiten vast die het project dient te omvatten, in samenwerking met de verschillende betrokkenen;
 • Je legt de projectprioriteiten vast rekening houdend met de scope van het project;
 • Je staat in voor het beheer van de projectplanning op basis van de effectieve werklast en de beschikbare resources. Je meet het uitgevoerde werk nauwkeurig op;
 • Je modelleert processen en informatiestromen uitgaande van een algemene roadmap van de bestaande vakprocessen (« As Is » analyse). Je brengt problemen in kaart en je stelt verbeterpistes voor, die je door de « process owners » laat goedkeuren;
 • Je stelt het ontwerp en de modellering van de toekomstige vakprocessen voor (« To Be » analyse);
 • Je staat in voor het organiseren, coördineren en mobiliseren van de resources die ingezet worden bij het/de project(en) onder jouw verantwoordelijkheid, waarbij je zorgt voor de taakverdeling en je de informatie-uitwisseling tussen de betrokkenen bevordert;
 • Je werkt een uitrolplan uit door een plan van aanpak, de inzet van resources en een planning voor te stellen, waarbij je de gevolgen in kaart te brengt voor de huidige organisatie, de onderliggende communicatie, enz.
 • Op vraag van de klant ben je in staat de « To Be »-processen te implementeren. Daartoe doe je een beroep op je deskundigheid inzake Change Management, je opleidings- en coachingtechnieken, enz.
 • Je zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is voor een vlotte afwikkeling van het project, tijdig ingezameld wordt; Dat alle projectinformatie juist en volledig is, en doorgespeeld wordt naar het projectteam, de klant/partner, de Service/Implementation Manager en de Dienst Support & Monitoring;
 • Je speelt een overkoepelende en mobiliserende rol bij alle bij de projecten betrokken spelers.

 

Jouw opleiding en ervaring

 •  Je hebt minstens 2 of 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie of als Project Manager.
 • Je hebt gedegen IT-kennis en je slaagt erin de brug te slaan tussen IT'ers en gebruikers.
 • Je hebt bij voorkeur een diploma hoger onderwijs van het lange type of een universitair diploma.
 • Je hebt grondige kennis van project managementmethodes (Prince 2, Agile)
 • Je bent vertrouwd met de bestuurlijke en politieke wereld.

 

Jouw competenties

 • Je bent klant- en resultaatgericht ingesteld.
 • Je bent nieuwsgierig en luistervaardig. Je bent kritisch ingesteld.
 • Analytisch, synthetisch vermogen, nauwgezet, nauwkeurig en betrouwbaar.
 • Sterk in communicatie (zowel mondeling als schriftelijk), je beheerst de onderhandelingstechnieken en je weet te overtuigen.
 • Je hebt zin voor initiatief, je kunt prioriteitgedreven en planmatig werken.
 • Goede teamplayer maar ook in staat zelfstandig te werken.
 • Kennis van het Frans is nodig.

 

Wat je van ons mag verwachten

 • Wij garanderen je uitgebreide opleidingsmogelijkheden en doorgroeikansen
 • Ook bieden wij een aantrekkelijk loonpakket met uitgebreide extralegale voordelen.

 

Verloop van het selectieproces: gesprek met de dienstverantwoordelijke, gesprek met de HR-dienst van het CIBG en tot slot een assessment.

 

 

Interesse? Stuur dan meteen jouw CV via de knop hieronder.

Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Project Manager Business Analyst Process Analyst Functional Analyst Consultant (Specialist)
Mijn account Nog niet ingeschreven?