Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Consort NT - Control Center Operator

Missie

 

Waarborgt een optimale beschikbaarheid van de toepassingssoftware en ICT-infrastructuur overeenkomstig de Service Level Agreements (SLA's) door een voortdurende en uitvoerige monitoring van de performantie van de toepassingen, rechtstreekse bijstand en de controle van de globale behandeling van gebeurtenissen gelinkt aan de toepassingen, systemen en diensten in een complexe multiplatformomgeving en deelname aan de verbetering van de procedures voor het behandelen van incidenten.

 

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden 

 • Monitort via verschillende informatiekanalen (dashboards, telecommunicatiemiddelen ...) gebeurtenissen in de infrastructuur en toepassingssoftware voor verschillende soorten assets, stelt voor elk vastgesteld incident een diagnose en bekijkt alle mogelijke oorzaken om de aard /omvang (kritiek/groot incident ...) te begrijpen en de nodige acties te kunnen ondernemen.
 • Spoort afwijkingen in de kwaliteit of beschikbaarheid van de service op en analyseert ze. Neemt corrigerende maatregelen om de gevolgen van storingen te beperken (opent bijvoorbeeld een ticket om een passende oplossingsprocedure te starten, volgt het protocol / de specifieke oplossingsprocedure voor dat type incident, volgt de oplossing van het incident op en sluit het ticket zodra blijkt dat het incident opgelost is). Herstelt de normale werking en beperkt de negatieve gevolgen op de systemen en toepassingen overeenkomstig de SLA's om de beschikbaarheid en continuïteit van de vereiste systeem- en toepassingsinfrastructuur voor de IT-diensten te waarborgen.
 • Wanneer een groot incident niet opgelost kan worden door toepassing van de ad-hoc procedure: speelt hij/zij het incident door aan de tweedelijns support (al dan niet dringend) of aan andere interne of externe entiteiten die hiermee belast zijn (As, Bp2i, externe partners ...) door hen zo veel mogelijk informatie te geven zodat ze het incident grondig kunnen analyseren om tot een oplossing te komen. Draagt bij tot de vaststelling van mogelijke problemen en speelt ze door naar Problem Management volgens de ingevoerde processen.
 • Controleert en optimaliseert de productie in een complexe multiplatformomgeving (Windows, Linux, Unix) overeenkomstig de instructies en de technische richtlijnen om de betrouwbaarheid van de behandeling te waarborgen (correct, volledig en binnen de termijn). Maakt gebruik van alle beschikbare controletools om de correcte werking van de Mainframe, Hardware, systemen en toepassingen en hun prestatieniveau na te kijken overeenkomstig de technische richtlijnen, dit om de beschikbaarheid van de centrale IT-infrastructuur en de regelmatige en snelle afhandeling van de productie (en niet-productie) volgens de SLA's te garanderen.
 • In het kader van de activiteiten gelinkt aan veranderingen ('Change'): valideert hij/zij op voorhand de verschillende uit te voeren activiteiten (Runbooks, vereiste machtigingen ...), voert ze uit en geeft de betrokken partijen feedback over hun verloop (stand van zaken, lessons learnt, voorstellen voor verbeteringen in het Runbook ...). Als die activiteiten niet duidelijk genoeg zijn en niet verklaard kunnen worden of als de nodige machtigingen niet verleend werden, kan hij/zij beslissen om de 'Change' proactief te annuleren op basis van objectieve argumenten en deelt hij/zij deze beslissing zorgvuldig en snel aan alle betrokken partijen mee.
 • Controleert en valideert dagelijks de technische en functionele staat van de in de kantoren gebruikte tools in het kader van de daartoe gemaakte afspraken zodat de kantoren over correct werkende IT-tools beschikken. Kan in dat verband gevraagd worden om incidenten verbonden met de infrastructuur van de kantoren op te lossen binnen of buiten de werkuren (bv. servers heropstarten) in het kader van een end-to-endservice.
 • Evalueert de bijwerking van de procedures voor de oplossing van incidenten in samenwerking met specialisten (Asset Managers enz.), bereidt ze voor en neemt eraan deel. Dit om de terugkerende gebeurtenissen op dezelfde wijze te kunnen beheren (gevalideerde kennis) of om de technische werking ervan beter te begrijpen.
 • Speelt een rol in de Disaster Recovery-processen door deel te nemen aan de validatie van de Continuity Runbooks, de uitvoering en/of coördinatie van bepaalde taken en een aantal technische en functionele technische goedkeuringen.
 • Werkt mee aan de ITIL-processen en handelt als Evm Operator.

 

Competenties 

 • Kan snel overweg met nieuwe technologieën en/of tools
 • Heeft een algemene en transversale IT-kennis om zo snel te detecteren waar de problemen zich stellen en wie de juiste contactpersonen zijn.
 • Kennis van het Engels en minimum één landstaal + passieve kennis van de andere landstaal.
 • Kennis van de ITIL-processen
 • Verkieslijk Algemene:
 • kennis van Linux, Unix, Windows Servers en Telecom
 • Kennis (zelfs basis) van Mainframe en Middleware 
 • Nagios
 • Tivoli
 • ControlM 

 

Houding/Gedrag 

 • Goede communicatievaardigheden (nauwkeurige bewoordingen, kan goed overweg met moeilijke interne en externe klanten).
 • Stressbestendig (in staat om prioriteiten te bepalen, sommige noodzakelijke activiteiten kunnen een negatieve impact hebben op de productie).
 • Uitstekend aanpassings- en leervermogen.
 • Proactief (brengt de documentatie bijeen en deelt ze met de teamleden, kan tools of dashboards aanmaken om de activiteiten van het team goed op te volgen...).

Beschrijving bedrijf

Consort NT is an integrator and operator of both infrastructures and solutions. Structurally agile, adaptable and innovative, we harvests the value of human capital and collective business intelligence.

Our vision, our strategy and our expertise are organized under four divisions :

1. Collective Intelligence: Enhancing data, Empowering the value of Data Sharing
2. Solutions: Developing and Enhancing the use and sharing of information within companies
3. End-User IT: Promoting the availability and use of all desktop tools, facilitating mobility
4. IT Capacities: Ensuring continuous power and data storage, in line with the business needs.

These 4 divisions have a common goal: Supporting our customers in their digital transformation, empowering users and IT processes and facilitating automation through adapted tools.

- 25 years of existence
- Over 2000 employees
- 140 M€ turnover
- 43% as Projects & Out-sourcing / 57% as Technical Assistance & Expertise
- 39% as Application Solutions / 61% as Infrastructures Services
- 8 services centers 24/24, 7/7 base (ISO 270001, 9001, 14001, 20000-1)
- Sales offices in France, Belgium, Luxembourg, Germany, Canada & Morocco

Toon volledige beschrijving
Gelijkaardige vacatures
Mijn account Nog niet ingeschreven?