Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Egov Select - Database Administrator (FOD Economie)

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Database Administrator (FOD Economie)

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Dit via de controle op de toepassing van de regelgeving en het verzamelen en verwerken van gegevens voor de verschillende domeinen van het economische leven waarvoor deze federale administratie bevoegd is.

Om de continuïteit van de interne dienstverlening te kunnen blijven verzekeren, is de Stafdienst ICT (eenheid Operations) van de FOD Economie op zoek naar een databankbeheerder, die samen met zijn/haar collega databankbeheerder zal instaan voor het beheer van de DB2 LUW-omgeving.

 

 

Taken

 • De databankbeheerder is in het ICT van de FOD Economie een essentiële functie die zich bevindt op de scheidingslijnen tussen business, ontwikkeling en systeem.
 • Binnen onze vrij heterocliete federale overheidsdienst wordt de databankbeheerder daarbij geconfronteerd met een groot aantal verschillende business-contexten die elk hun specifieke technische eisen en verwachtingen hebben.
 • Dit binnen een kader van stabiliteit, performantie en vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • Met dit uitgangspunt voor ogen is een kleine tien jaar geleden gekozen voor het RDBMS DB2 LUW (Linux) als standaard platform voor de opslag van operationele gegevens.
 • Je takenpakket houdt ondermeer het volgende in:
  • Je installeert en onderhoudt DB2 LUW-servers binnen een evoluerende architectuur, dit in nauwe samenwerking met de collega's van de ICT-eenheid Operations
  • Je staat in voor de operationele beschikbaarheid van de databases; binnen dit kader volg je de belasting van de DB2 LUW-omgeving om tijdig te kunnen ingrijpen
  • Je staat in voor het oplossen van incidenten met de DB2 LUW-omgeving; dit eveneens in nauwe samenwerking met de collega's van de ICT-eenheid Operations
  • Je staat in voor het beheer van rechten op de gegevens binnen de DB2-omgeving; je speelt een actieve rol bij het actualiseren van de procedures met betrekking tot beveiliging
  • Je verzorgt de aanmaak van nieuwe databases en de in-acceptatie en in-productiestellingen van deze databases; dit volgens de afgesproken procedures en in nauwe samenwerking met de collega's van de ICT-eenheid Ontwikkeling
  • Op vraag van de ontwikkelaars of gebruikers voer je occasionele wijzigingen door in de acceptatie- en productieomgevingen
  • Je biedt, ook op eigen initiatief, bijstand aan de gebruikers van de DB2 LUW-omgeving om hen toe te laten deze op een efficiënte en correcte manier te gebruiken
  • Je volgt de evoluties in het domein van de databases evenals de interne projecten om gepaste oplossingen te kunnen voorstellen aan ontwikkelaars en andere gebruikers
  • Je neemt initiatieven om de DB2-omgeving te optimaliseren op het gebied van integriteit en performantie
  • Je deelt je kennis met de desbetreffende collega's, zowel formeel (via de DB2 LUW-documentatie op de SharePoint-workplace) als informeel

 

Profiel

 • Opleiding en ervaring:
  • Je behaalde een diploma hoger onderwijs van het lange type (Master), bij voorkeur in een informatica richting en met een levendige interesse voor databankbeheer
  • of
  • Je behaalde een diploma hoger onderwijs van het korte type (Bachelor) in een studierichting informatica, computerwetenschappen of elektronica én je hebt een relevante professionele ervaring als databankbeheerder voor ten minste een 100-tal gebruikers van minstens 2 jaar
 • Vaardigheden:
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
  • Je kan zelfstandig werken en initiatief nemen
  • Je hebt zin voor teamwork en stelt je beschikbaar op
  • Je bent bereid om occasioneel buiten de kantooruren te werken
  • Een perfecte beheersing van het Frans of Nederlands is onontbeerlijk, evenals een goede passieve kennis van de alternatieve taal en het Engels

 

Aanbod

 

We zoeken iemand zich thuis voelt in het databankbeheer en deze functie voor een aantal jaren wil uitvoeren. Hierbij is niet enkel het technische aspect van belang; om een hoog kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden is het ook belangrijk om zich in de inhoud te verdiepen. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen de FOD Economie is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.

 

 

Locatie

 

FOD/SPF Economie - Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel


Interesse?
Solliciteer online
Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Database Administrator
Mijn account Nog niet ingeschreven?