Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Egov Select - Junior Data Migration Analyst

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Junior Data Migration Analyst

Context

 

De FOD Beleid en Ondersteuning (Bosa) is de federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

Het Directoraat-Generaal Persopoint is één van de 6 directoraten-generaal van de FOD Bosa en is het secretariaat voor personeels- en loonadministratie van de Federale overheid.

 

De dienstverlening van Persopoint is opgebouwd rond vier pijlers:

 • loonadministratie
 • personeelsadministratie
 • juridisch advies
 • rapportering

De loonadministratie zorgt ervoor dat de wedden, toelagen, vergoedingen en premies van statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten berekend en betaald worden . Persopoint betaalt ook de federale ministers en staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

De personeelsadministratie zorgt voor de administratieve afhandeling van de personeelsdossiers van de aangesloten klantenorganisaties. Dit gaat over indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttreding en pensioen, behandeling van verloven en afwezigheden.

De juristen van Persopoint bieden ondersteuning bij complexe dossiers, geven advies bij complexe vragen aan de medewerkers binnen Persopoint en aan de diensten van de aangesloten klantenorganisaties.

Vanuit de masterdata in het beheersysteem voor de personeelsadministratie (Scope) en de loonmotor Persopoint kan een uitgebreide rapportering worden opgemaakt.

 

In het kader van de integratie van de personeelsadministratie van de Federale Overheidsdiensten dient Persopoint de personeelsdata over te nemen in zijn eigen personeelsbeheerssysteem (People Soft)

Binnen het team technische on-boarding van DG Persopoint sta je in voor de technische taken met betrekking tot deze data conversie van gegevens en migratie naar een centraal beheer platform.

 

 

Taken

 • Je bent aanspreekpunt naar de klant toe voor alle conversie-activiteiten en - opvolging.
 • Je voert de proefconversies uit voor een deelgroep van de klanten.
 • Je voert de nodige setup gegevens in voor de klanten.
 • Je analyseert en rapporteert terug naar de klant over de status, kwaliteit en fouten van de aangeleverde data.
 • Je creëert technische opvolgings-rapportage voor visualisatie van migratie-status.
 • Je rapporteert aan de projectleider technische on-boarding over de voortgang van de activiteiten per klant.
 • Je contribueert bij het opstellen en verder bijstellen van cut-over planningen.
 • Je contribueert bij de productie-conversies en volgt de data kwaliteit op samen met de klanten.

 

Profiel

 • Je hebt affiniteit met techniek, processen, data en software systemen.
 • Je beschikt over de juiste vaardigheden voor data-analyse.
 • Je bent een sterk communicatief persoon zowel schriftelijk als verbaal.
 • Je kan goed overweg met MS Excel.
 • Je beschikt over de inzet en de wil om resultaten te boeken en een flexibel takenpakket te beheersen en bent in staat om de problemen aan te pakken. (objectieven behalen)
 • Je kan zowel individueel als in teamverband werken. (In team werken)
 • Je bent in staat om gegevens gericht te analyseren en kritisch te beoordelen. (informatie analyseren)
 • Je bent in staat om klanten correct verder te begeleiden op een transparante en integere manier. (servicegericht handelen)
 • Je bent bereid jezelf verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden en kennis eigen te maken. (zichzelf ontwikkelen)
 • Je kan je in beide landstalen vlot uitdrukken.
 • Je hebt kennis van relationele databanken en kennis van ETL functionaliteit.

 

Aanbod

 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.


Interesse?
Solliciteer online
Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Process Analyst Business Analyst Data Analyst Functional Analyst
Mijn account Nog niet ingeschreven?