Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Egov Select - Rapport Expert

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Rapport Expert

Context

 

De FOD Beleid en Ondersteuning (Bosa) is de federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

Directoraat-Generaal Persopoint:

Het DG Persopoint is één van de 6 directoraten-generaal van de FOD Bosa en is het secretariaat voor personeels- en loonadministratie van de Federale overheid.

 

De dienstverlening van Persopoint is opgebouwd rond vier pijlers:

 • loonadministratie
 • personeelsadministratie
 • juridisch advies
 • rapportering

De loonadministratie zorgt ervoor dat de wedden, toelagen, vergoedingen en premies van statutaire en contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten berekend en betaald worden. Persopoint betaalt ook de federale ministers en staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

De personeelsadministratie zorgt voor de administratieve afhandeling van de personeelsdossiers van de aangesloten klantenorganisaties. Dit gaat over indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttreding en pensioen, behandeling van verloven en afwezigheden.

De juristen van Persopoint bieden ondersteuning bij complexe dossiers, geven advies bij complexe vragen aan de medewerkers binnen Persopoint en aan de diensten van de aangesloten klantenorganisaties.

Vanuit de masterdata in het beheersysteem voor de personeelsadministratie (Scope) en de loonmotor Persopoint kan een uitgebreide rapportering worden opgemaakt.

 

FOD Bosa voorziet een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover het beschikt, onder andere loonmotor, Fedcom, ... Naast een brede set aan standaardrapporten, levert FOD Bosa ook rapporten op maat aan ten dienste van het strategische beleid van zijn klanten.

Om deze dienstverlening uit te bouwen creëert FOD Bosa een Business Intelligence Competence Center.

 

 

Taken 

 • Je werkt mee aan het verzamelen van de behoeften van de gebruikers inzake HR rapportering.
 • Je draagt bij aan het publiceren en onderhouden van de gemeenschappelijke definities om de coherentie in BI (Business Intelligence)te garanderen van de verschillende onderdelen van het DWH.
 • Je voert impactanalyses uit op de BI objecten.
 • Je documenteert de rapporten.
 • Je werkt controlerapporten uit voor de datakwaliteit van de gegevens die het DWH voeden.
 • Je biedt ondersteuning bij het oplossen van BI incidenten in de rapporten.

 

Profiel 

 • Je bent in staat om de BI noden te begrijpen
 • Je kan documentatie schrijven en begrijpt de functionele BI-specificaties
 • Je hebt praktische kennis van een BI-tool (AD hoc rapporten, webrapportering, dashboards, analytics)
 • Je bent in staat om gegevens te analyseren
 • Je bent in staat om problemen zelfstandig op te lossen door het zoeken naar alternatieven
 • Je kan in een team werken en bent bereid meningen en ideeën te delen met de collega's
 • Je bent in staat om jezelf verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden en kennis aan te leren.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en ambitie om resultaten te boeken en verantwoordelijkheid op te nemen voor de ondernomen acties
 • Je kan je uitdrukken in beide landstalen

 

Aanbod

 

Je stapt niet zomaar in een functie bij de overheid. Het getuigt immers van je voorkeur om te werken in een snel evoluerende omgeving waar je een maatschappelijke meerwaarde betekent. Wij bieden je hier dan ook graag een uitdaging van formaat en een mooie verloning voor in de plaats. Verder hechten we veel belang aan een gezond evenwicht tussen je werk en privé leven. Een loopbaan binnen een van de Federale Overheidsdiensten (FOD) is een bewuste keuze voor een uitdagende functie met reële doorgroeimogelijkheden in een innovatieve omgeving en een nadruk op maatschappelijke relevantie.


Interesse?
Solliciteer online
Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Mijn account Nog niet ingeschreven?