Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Egov Select - System Administrator Linux (Cert.Be)

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - System Administrator Linux (Cert.Be)

Het federale cyber emergency response team (Cert.be - onder het gezag van het 'Centre for Cybersecurity Belgium') werft momenteel een system administrator aan.

 

Cert.be heeft als opdracht de cyberdreiging op te volgen waarmee België wordt geconfronteerd en bij te dragen aan het oplossen en het voorkomen van veiligheidsincidenten in België. De medewerkers van Cert.be spelen een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol bij het oplossen van dergelijke incidenten. Ze volgen ook de stand van zaken inzake cyberveiligheid.

 

 

Taken

 • Je beheert de specifieke systemen voor de goede werking van Cert.be (systeem van incidentenopvolging, virtualisatieplatform, lab enz.).
 • Je zorgt voor het implementeren van IT-middellen (project, dienst, materiaal) en de verspreiding ervan bij de betrokken gebruikers in samenwerking met de verantwoordelijken en de leveranciers om het gebruik ervan binnen de organisatie mogelijk te maken.
 • Voor nieuw te ontwikkelen applicaties stel je de technische specificaties op. Deze zullen gebruikt worden voor de evaluatie van de ICT-middelen die nodig zijn om een oplossing te bieden die is afgestemd op de behoeften van de organisatie en de burgers.
 • Je zorgt voor de werking en het onderhoud van de applicaties om de beschikbaarheid ervan na de implementatie te verzekeren.
 • Je biedt bijstand aan de gebruikers van IT-tools (diensten, materieel) om hen in staat te stellen de tools correct en efficiënt te gebruiken.
 • Je draagt ook bij aan de uitvoering van de begroting van Cert.be via overheidsopdrachten door ervoor te zorgen dat de begrotingsenveloppe optimaal gebruikt wordt zonder ze te overschrijden.
 • Je draagt jouw kennis over aan de eindgebruikers en aan jouw IT-collega's om hen in staat te stellen de voorziene IT-middelen efficiënt te gebruiken.
 • Je volgt de ontwikkelingen in het specifieke domein, alsook de beschikbaarheid van informatiebronnen. Je volgt ook interne dossiers en onderhoudt externe contacten om aangepaste oplossingen te kunnen bieden bij verzoeken om inlichtingen door de gebruikers.
 • Je volgt en evalueert voortdurend de algemene belasting van het systeem om het binnen de optimale werkingszone te houden en overbelastingsproblemen te voorkomen.

 

Profiel

 • Diploma en ervaring:
  • Bachelor of master, bij voorkeur in informatica
  • Professionele ervaring van minstens 2 jaar als System Engineer (Hardware, netwerk, databank, server, ...).
 • Technische competenties:
  • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
  • Je beschikt over een goede kennis van informaticasystemen (exploitatiesystemen, virtualisatie, toezicht).
  • Je beschikt over een goede kennis van netwerken (schakeling, routering, veiligheid).
  • Je beschikt over een goede kennis van Open Source-producten voor servers (zoals Apache, PHP, GIT, Elk, ...).
 • Troeven:
  • Je beschikt over kennis van Microsoft Windows Server, Linux, MacOS.
  • Je beschikt over kennis van VMware vSphere/ESXi.
  • Je beschikt over kennis van Python, PowerShell, bash, of andere Shell-scriptalen.
  • Je beschikt over kennis van Cisco-switches en -routers, DNS, DHCP.
  • Je beschikt over kennis van Microsoft AD of LDAP.
  • Je beschikt over kennis van NoSQL, MySQL of SQL Server.
  • Je kent Docker.
  • Je kent Rtir, Intelmq.
 • Gedragsgerichte competenties:
  • Over een goed analysevermogen beschikken
  • In team kunnen werken
  • Systematisch en nauwkeurig werken
  • Constructief en oplossingsgericht zijn
 • Taalkennis:
  • Bij voorkeur tweetalig (Nederlands, Frans) zijn of op zijn minst over een basiskennis van de tweede landstaal beschikken om zonder problemen vergaderingen met andere deskundigen bij te wonen.
  • Kennis van technisch Engels is vereist.

 

Aanbod

 

Je krijgt de mogelijkheid om een nuttige bijdrage leveren aan projecten die België in staat stellen om de cyberdreiging beter aan te pakken in een sector met talloze uitdagingen en in voortdurende technologische evolutie.

 

 

Plaats

 

Brussel, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Centrum voor Cybersecurity.


Interesse?
Solliciteer online
Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : System Engineer / Administrator Linux
Mijn account Nog niet ingeschreven?