Referentienr.: P17057
Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Nationale Bank van België - Inspecteur IT-risico's

Ref.: P17057

Omgeving

 

De Nationale Bank van België (NBB) rekruteert een inspecteur IT-risico's (V/M) voor haar dienst Specifieke operationele functies. Deze dienst omvat de inspecteurs voor het prudentieel toezicht, expertisecentra voor IT en interne modellen, alsook de interne ontwikkeling en support voor IT toepassingen van het prudentieel toezicht. Het expertisecentrum voor IT ziet erop toe dat financiële instellingen hun IT risico's adequaat beheren, en staat in voor alle aspecten van dit IT toezicht: de ontwikkeling van beleid en methodologie, het uitvoeren van inspecties en diverse soorten risicoanalyses. Het team opereert zowel in een Belgische als in een internationale context.

 

 

Functie

 

Wij bieden jou een uitdagende en interessante baan aan als IT inspecteur binnen een internationaal en dynamisch team van toezichthouders. Heb je kennis van IT-risicobeheer, IT-auditing en/of IT-beveiliging? Ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en trends in IT (cyberaanvallen, malware, Fintech, Blockchain, enz.)? Wil je belangrijke verantwoordelijkheden in het IT-toezicht op meerdere financiële instellingen om op die manier bij te dragen aan de stabiliteit van het financiële systeem? Wil je de Belgische en Europese financiële sector beter leren kennen? Wil je de kans krijgen om te reizen?

De inspecteur IT-risico's heeft een divers takenpakket. Hij:

 • analyseert en beoordeelt de prudentiële IT-risico's bij financiële instellingen (banken, verzekeringsondernemingen, betalingsinstellingen,...); dit vooral met betrekking tot cybercriminaliteit, IT continuïteit/beschikbaarheid, IT outsourcing, cloud computing, Fintech, software-ontwikkeling, project management en datakwaliteit
 • voert IT-inspecties uit bij de instellingen onder toezicht, zowel in België als in het buitenland
 • informeert zich over recente ontwikkelingen via vergaderingen met het IT-management, de gespecialiseerde IT-controlefuncties (security officer, BCP/DRP-manager, IT risk management) en de interne audit bij de instellingen onder toezicht, onder andere voor de risicoanalyse van strategische dossiers
 • draagt bij tot de ontwikkeling van het prudentiële beleid, methodologieën en transversale analyses op IT-vlak door deelname aan interne, Belgische en internationale werkgroepen.

 

Profiel

 

De ideale kandidaat:

 • is in het bezit van een diploma van ingenieur, master in wiskunde en/of informatica, of heeft een andere masteropleiding genoten, aangevuld met grondige kennis van de IT-processen en -technologieën in de financiële sector
 • heeft ervaring in IT-audit
 • hanteert een methodische aanpak bij de analyse van de IT-processen en -risico's en het voorstellen van gepaste oplossingen
 • heeft een analytisch karakter en zin voor synthese
 • durft initiatief te nemen
 • kan zowel zelfstandig als in een dynamisch team functioneren
 • is assertief en bezit argumentatiekracht
 • heeft goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden
 • heeft een grondige kennis van het Engels, Nederlands en Frans
 • is bereid om te reizen voor het werk.

 

Programma

 • 04/02/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • februari 2018: online testen/interview
 • maart 2018: assessment
 • april 2018: finaal selectiegesprek.

 

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.

Beschrijving bedrijf

De taken van de Bank zijn zo gevarieerd dat zelfs veeleisende academici en informatici er hun gading kunnen in vinden.
De belangrijkste taken van de Bank worden beschreven op haar website. Maar informatici willen, terecht, weten wat daar voor hen in zit. Daarom dit overzichtje. Bij de Bank draaien een aantal informaticaprocessen die naar buiten toe onberispelijk moeten zijn. Hierbij denken we aan de betalingssystemen, waarbij alle mogelijke vormen van betaling, zowel tussen particulieren, als tussen binnenlandse en buitenlandse financiële instellingen, via de uitwisselingscentra in de Bank worden verrekend. De Bank staat op dit vlak werkelijk aan de spits, ook op Europees vlak. De effectenclearing verrekent gedematerialiseerde effecten (zeg maar: aandelen en obligaties). Andere belangrijke toepassingen zijn de krediet- en balanscentrales en de financiële en economische statistieken. Het informaticadepartement ontwikkelt en onderhoudt deze belangrijke processen en voert ze uit voor rekening van de respectieve bedrijfseenheden in de Bank. Daartoe stelt het een informatica-infrastructuur ter beschikking die bestaat uit verschillende platformen die zowel voor interne als externe gebruikers toegankelijk zijn, mits ze voldoen aan welbepaalde veiligheidscriteria. De projectontwikkeling en de gegevensverwerking gebruiken een instrumentarium dat zowel klassieke als nieuwe componenten bevat.
Naast deze bedrijfsprocessen zijn ook de belangrijkste logistieke processen (personeelsbeheer, boekhouding, enz.) geautomatiseerd.
De Nationale Bank heeft bovendien een internationale uitstraling. Ze is in de eerste plaats lid van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Zoals haar nationale zusterbanken is zij voor België de uitvoerder van de monetaire politiek die door de Europese Centrale Bank wordt bepaald. Zij is de Belgische correspondent in het Europese betalingssysteem Target. Zij levert de Belgische financiële statistieken voor de eurozone. Voortdurend tracht de NBB ook actief bij te dragen in nieuwe (IT-) projecten die op Europees vlak worden gelanceerd.
Dit alles geeft werk aan zo'n 250 IT-medewerkers, waaronder een klein aantal uitzendkrachten (ongeveer 10 %). De behoeften evolueren constant en we hebben dus geregeld nood aan nieuwe krachten. Wij denken voldoende troeven en kansen te bieden aan jonge en/of ervaren mensen die uitdagingen zoeken. Ook ons personeelsstatuut kan concurreren met dat van andere werkgevers. Zowel financieel als op het vlak van opleiding en ontplooiing zijn er heel wat mogelijkheden. Bij ons kunt u op lange termijn denken en een carrière uitbouwen, desnoods zelfs buiten het IT-departement, of even in het buitenland. De Bank biedt daartoe de nodige stabiliteit en zekerheid.
Geïnteresseerd? Wij organiseren selecties voor diverse IT-functies. Solliciteer en misschien maakt u binnenkort deel uit van ons dynamische team van IT'ers.

Toon volledige beschrijving
Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Auditor Process Analyst Business Analyst Risk & Compliance Manager
Mijn account Nog niet ingeschreven?