Referentienr.: P17058
Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Nationale Bank van België - IT Risk Analist

Ref.: P17058

Omgeving

 

De Nationale Bank van België (Nbb) rekruteert een IT risk analist (V/M) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op marktinfrastructuren en oversight".

Deze dienst heeft als taak om de goede en veilige werking na te gaan van de betalings-, clearing en (effecten) vereffeningssystemen die gevestigd zijn in België of die van belang zijn voor de Belgische financiële sector. Een aantal van deze infrastructuren is zeer internationaal actief, en is systemisch relevant in verschillende landen, vandaar dat er een internationaal coöperatief toezicht (dat door de Nbb wordt geleid) werd opgezet.

Aan de hand van het toezicht op deze marktinfrastructuren vergewist de Nbb zich van hun goede werking alsook van de efficiëntie en de veiligheid van die systemen. Dit is van wezenlijk belang om systeemrisico's te voorkomen en te beheersen.

Het prudentieel toezicht en de oversight verzekeren de naleving van internationaal aanvaarde standaarden voor financiële marktinfrastructuren. Beide benaderingswijzen zijn complementair en werken in een eigen specifiek kader van normen, standaarden en/of reglementeringen. Risico's aanwezig bij de infrastructuren onder toezicht worden geïdentificeerd en de adequate beheersing ervan wordt afgedwongen.

Tegelijk is de dienst in het kader van de internationale samenwerking met centrale banken betrokken bij het uitwerken van de normen die betrekking hebben op deze infrastructuren.

 

 

Functie

 

Deze functie van IT risk analist behelst

 • de sterkte van de IT omgevingen analyseren bij instellingen die vallen onder het toezicht van de Nbb
 • hun operationeel risicomanagement evalueren (met betrekking tot project management, IT beveiliging, business continuity, IT omgeving, outsourcing, Fintech ontwikkelingen ...)
 • rapporten kritisch analyseren (audits, risicoanalyses ...) betreffende operationele en IT risico's en de bevindingen ervan beoordelen.

 

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma in de economie, de toegepaste economie, handelsingenieur, de informatica, of ingenieurswetenschappen
 • over opleiding en/of ervaring in audit van IT omgevingen of in technieken van (operationeel) risicomanagement beschikken
 • functioneel tweetalig NL/FR zijn en een goede kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk) hebben
 • een analytische, kritische en synthetische geest hebben
 • over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) beschikken
 • zin voor initiatief hebben
 • stressbestendig zijn
 • contactvaardig zijn (teamwerk en frequente externe contacten).

 

Programma

 • 04/02/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • februari 2018: online testen/interview
 • maart 2018: assessment
 • april 2018: finaal selectiegesprek.

 

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de Ects-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.

Beschrijving bedrijf

De taken van de Bank zijn zo gevarieerd dat zelfs veeleisende academici en informatici er hun gading kunnen in vinden.
De belangrijkste taken van de Bank worden beschreven op haar website. Maar informatici willen, terecht, weten wat daar voor hen in zit. Daarom dit overzichtje. Bij de Bank draaien een aantal informaticaprocessen die naar buiten toe onberispelijk moeten zijn. Hierbij denken we aan de betalingssystemen, waarbij alle mogelijke vormen van betaling, zowel tussen particulieren, als tussen binnenlandse en buitenlandse financiële instellingen, via de uitwisselingscentra in de Bank worden verrekend. De Bank staat op dit vlak werkelijk aan de spits, ook op Europees vlak. De effectenclearing verrekent gedematerialiseerde effecten (zeg maar: aandelen en obligaties). Andere belangrijke toepassingen zijn de krediet- en balanscentrales en de financiële en economische statistieken. Het informaticadepartement ontwikkelt en onderhoudt deze belangrijke processen en voert ze uit voor rekening van de respectieve bedrijfseenheden in de Bank. Daartoe stelt het een informatica-infrastructuur ter beschikking die bestaat uit verschillende platformen die zowel voor interne als externe gebruikers toegankelijk zijn, mits ze voldoen aan welbepaalde veiligheidscriteria. De projectontwikkeling en de gegevensverwerking gebruiken een instrumentarium dat zowel klassieke als nieuwe componenten bevat.
Naast deze bedrijfsprocessen zijn ook de belangrijkste logistieke processen (personeelsbeheer, boekhouding, enz.) geautomatiseerd.
De Nationale Bank heeft bovendien een internationale uitstraling. Ze is in de eerste plaats lid van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Zoals haar nationale zusterbanken is zij voor België de uitvoerder van de monetaire politiek die door de Europese Centrale Bank wordt bepaald. Zij is de Belgische correspondent in het Europese betalingssysteem Target. Zij levert de Belgische financiële statistieken voor de eurozone. Voortdurend tracht de NBB ook actief bij te dragen in nieuwe (IT-) projecten die op Europees vlak worden gelanceerd.
Dit alles geeft werk aan zo'n 250 IT-medewerkers, waaronder een klein aantal uitzendkrachten (ongeveer 10 %). De behoeften evolueren constant en we hebben dus geregeld nood aan nieuwe krachten. Wij denken voldoende troeven en kansen te bieden aan jonge en/of ervaren mensen die uitdagingen zoeken. Ook ons personeelsstatuut kan concurreren met dat van andere werkgevers. Zowel financieel als op het vlak van opleiding en ontplooiing zijn er heel wat mogelijkheden. Bij ons kunt u op lange termijn denken en een carrière uitbouwen, desnoods zelfs buiten het IT-departement, of even in het buitenland. De Bank biedt daartoe de nodige stabiliteit en zekerheid.
Geïnteresseerd? Wij organiseren selecties voor diverse IT-functies. Solliciteer en misschien maakt u binnenkort deel uit van ons dynamische team van IT'ers.

Toon volledige beschrijving
Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Business Analyst Process Analyst Risk & Compliance Manager
Mijn account Nog niet ingeschreven?