Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

SCK-CEN - Ontwikkelaar softwaresystemen

Functiebeschrijving

 

Als ontwikkelaar softwaresystemen voor de boekhouding van splijtbaar materiaal zal je werkzaam zijn binnen de eenheid "Beheer van Afval en Passiva". Deze eenheid vervult binnen het Sck-CEN volgende taken

 • het administratief en financieel beheer van het radioactief afval en andere potentieel nucleaire materialen;
 • het niet-destructief meten van afvalverpakkingen (Nda);
 • het administratief & boekhoudkundig beheer van het splijtbaar materiaal (Nma);
 • de uitbating van het recyclagepark voor de verwijdering van de niet-nucleaire afvalstromen.

Je zal zelf werkzaam binnen het team van Nma (momenteel 2 personen) en staat in contact met verschillende andere eenheden op het Sck-CEN. Dat betekent dat jij de ICT-expert bent in een (niet ICT-gerelateerd) team waar je verantwoordelijk bent voor alle softwarematige ontwikkelingen.

 

Je hebt het volgende takenpakket

 • je houdt enerzijds het softwarepakket inzake splijtbare materialen up to date, anderzijds sta je in voor de ontwikkeling en de programmatie van bijkomende functionaliteiten van het softwarepakket. Dat betekent dat je zal werken met bestaande softwaretechnologieën (SQL Server met stored procedures centraal, C# WPF en verbindingen maken of helpen bij migraties van MS-Access);
 • je analyseert, ontwikkelt en programmeert nieuwe softwarepakketen voor het beheer van andere materialen (bronnen, niet-splijtbare materialen en andere passiva);
 • je test en je debugt de softwaretools en schrijft handleidingen;
 • je geeft opleiding over de nieuwe softwarepakketten aan collega's en externe partners;
 • je staat in voor de dienstverlening aan externe klanten (softwarematig).

 

Bovenstaande taken vertegenwoordigen grosso modo 90% van jouw takenpakket, Daarnaast speel je een belangrijke rol in de verzekering van de continuïteit van de taken in het team. In afwezigheid van jouw collega's heb je daarenboven volgende taken (10%)

 • je specialiseert jezelf in de specifieke technieken inzake de boekhouding van splijtbare materialen (conform Euratom-reglementering);
 • je staat in voor het verzamelen van de inventarisgegevens m.b.t. passiva splijtbare materialen, voor de correcte en efficiënte verwerking van de boekhoudkundige gegevens en het beheer ervan;
 • je rapporteert over de boekhouding van splijtbare materialen aan Euratom en aan de betrokken Belgische overheidsdiensten;
 • je volgt de nationale en internationale wetgeving inzake de boekhouding van splijtbare materialen op;
 • je onderhoudt contacten met externe controleorganismen;
 • bij inspectie ontvang en begeleid je de externe inspecteurs op de Sck-CEN site;
 • je voert de interne inspectie uit;
 • je staat in voor de dienstverlening aan externe klanten (boekhoudkundig).

 

Verwachte kwalificaties

 • Je beschikt over een bachelor in de Toegepaste Informatica - softwareontwikkeling;
 • je hebt een goede kennis van Microsoft SQL Server, stored procedures en ADO.NET. Dit staat momenteel centraal in de toepassingen;
 • je hebt een goede kennis van Microsoft toepassingen, meer bepaald van Access en Excel, voornamelijk om deze te koppelen of te helpen migreren;
 • je hebt een goede kennis van het .NET Framework met ervaring in het ontwikkelen van C# toepassingen en Windows Presentation Foundation (WPF);
 • je hebt ervaring met de analyse, het design en de implementatie van applicaties;
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • je bent klantgericht;
 • je werkt nauwgezet en hebt oog voor kwaliteit en veiligheid; 
 • je kan zelfstandig werken;
 • je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels, kennis van het Frans is een pluspunt.

Beschrijving bedrijf

SCK-CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 700 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Onze ontwikkelingen resulteerden al in een lange lijst van innovatieve en toekomstgerichte toepassingen voor de medische wereld, de industrie en de energiesector. Onze expertise is wereldwijd erkend.

Drie onderzoeksthema's krijgen doorheen al onze activiteiten extra aandacht:
-Veiligheid van nucleaire installaties
-Doordacht beheer van radioactief afval
-Bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling

SCK-CEN werkt samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland.

De werking van SCK-CEN heeft op talrijke vlakken rechtstreekse invloed op het dagelijkse leven in onze samenleving. Naast onze activiteiten als onderzoekscentrum, organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan.

Toon volledige beschrijving
Bevestiging
Gelijkaardige vacatures
Mijn account Nog niet ingeschreven?