N° Référence: ANG20338
Présentation société Voir les autres offres
   
 

Selor - Beheerder ICT Service Desk Tools

Réf.: ANG20338

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de Service Desk van de stafdienst ICT, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel). In de loop van 2021 verhuizen wij naar het gebouw Galilei (Gallileelaan 5, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat een new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal.

 

De ICT Service Desk is onderdeel van de stafdienst ICT. Onze missie is een goed beheer van de IT - infrastructuur garanderen om ervoor te zorgen dat de diensten die nodig zijn voor de bedrijfsprocessen beschikbaar zijn, zodat de organisatiedoelstellingen behaald worden. Het uitgangspunt voor IT - Servicemanagement (ITSM) en het ITIL - framework is dus niet technologie, maar de focus ligt op de organisatorische doelstellingen.

 

De ICT Service Desk is een belangrijke functie van de servicebediening. We zijn een centraal aanspreekpunt voor alle gebruikers van IT. Service Desk - medewerkers voeren het incidentmanagement uit en vragen fulfillment - processen aan om de normale service aan onze gebruikers zo snel mogelijk te herstellen. Het herstellen van de normale service kan bestaan uit het verhelpen van een technische storing, het vervullen van een serviceverzoek of het beantwoorden van een vraag, gelijk wat er ook nodig is om gebruikers in staat te stellen terug te keren naar hun dagelijkse werk. De Service Desk registreert en beheert klanteninteracties en biedt een interface naar andere servicebedieningsprocessen en - activiteiten.

 

 

Je functie

 

Ben je een gedreven ICT - expert die wil bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de medewerkers van de FOD Vvvl? Ben je een teamplayer die niet bang is om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Lijkt het jou leuk om de eigen software van onze FOD te verbeteren en te optimaliseren? Dan ben jij mogelijks diegene die we zoeken.

 

Als beheerder ICT Service Desk Tools ben jij het centrale aanspreekpunt van de gebruikers en ontwikkelaars van ServiceNow, een software die centraal staat bij de dienstverlening van de stafdienst ICT aan de gebruikers van onze FOD. De software bevat onder meer een self service portaal waarin alle aanvragen voor ICT en de stafdienst P & O verwerkt worden.

 

Binnen jouw functie beheer je de software-omgeving en de verdere uitbouw ervan. Dit doe je in het kader van de inrichting van de ICT-dienstverlening op basis van het ITIL Framework en met het oog op het gebruik van één Serviceplatform voor alle aanvragen van ICT, de stafdienst P & O en facility-diensten van drie organisaties (FOD Vvvl, Fagg en RIZIV). Al deze organisaties verhuizen in 2021 naar één gebouw.

 

Het is de bedoeling dat alle ICT-, P & O  en Facility- ondersteuningsgroepen en -diensten gefaseerd geïntegreerd worden in deze uniforme servicemanagement omgeving. Als administratief beheerder kom je tussen in de analyse - en implementatiefases van nieuwe functionaliteiten en volg je de dagelijkse meldingen over ServiceNow op.

 

Als beheerder ICT Service Desk Tools zijn je specifieke taken

 • Je analyseert nieuwe aanvragen door te verduidelijken wat gevraagd wordt en te overleggen met de aanvragers;
 • Je neemt beslissingen die nodig zijn om overeenstemming te bekomen tussen alle betrokken partijen bij wijzigingen aan de workflows;
 • Je onderhoudt contacten met de leveranciers van ServiceNow en volgt de licenties op;
 • Je definieert processen en implementeert ze in de back - end en front - end;
 • Je stemt met andere diensten af om de compatibiliteitsproblemen te behandelen;
 • Je stemt met andere instellingen af (als het gaat over de toepassingen die door verschillende organisaties gebruikt worden);
 • Je stelt een FAQ op voor de front - end medewerkers of eindgebruikers;
 • Je antwoordt op gerichte vragen per telefoon of mail;
 • Je bezorgt informatie aan deskundigen van andere domeinen;
 • Je stelt je eigen technische kennis ter beschikking in werkgroepen;
 • Je volgt de evoluties op het vlak van ITSM en ITIL op;
 • Je bestudeert documentatie en vakliteratuur;
 • Je geeft en volgt opleidingen en neemt deel aan studiedagen en seminaries.

 

Je profiel

 

OFWEL :  je beschikt over een diploma van master EN een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van IT, verdeeld over ten minste twee van onderstaande taken

 • IT Service Management: methodologie en concepten
 • ITIL Service Management processen zoals Incident Management, Request Management, CMDB, Change Management en Problem Management
 • Service Management Tools
 • Het ontwikkelen van SLA's en operationele procedures.

OFWEL :  je beschikt over een diploma van bachelor EN je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 4 jaar in het domein van IT, verdeeld over ten minste twee van onderstaande taken

 • IT Service Management: methodologie en concepten
 • ITIL Service Management processen zoals Incident Management, Request Management, CMDB, Change Management en Problem Management
 • Service Management Tools
 • Het ontwikkelen van SLA's en operationele procedures.

 

Aanbod

 • Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal Na21.
 • Loon: Minimum aanvangswedde: 45057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 • Voordelen:
  • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
  • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • Voordelige hospitalisatieverzekering
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+- kaar/Benefits at Work
  • Gratis woon - werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
  • Allerlei sociale voordelen
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • Beschikken over een laptop en mogelijkheid tot het afsluiten van een GSM - abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • Mogelijkheid om te telewerken met financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro)
  • Glijdende werkuren in een 38 - uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
  • 26 dagen verlof per jaar, betaald verlof tussen Kerst en Nieuwjaar.

 

Solliciteren kan tot en met 11/01/2021 via onderstaande knop.

Description société

Selor rekruteert één beheerder ICT Service Desk Tools voor de Service Desk van de stafdienst ICT, van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Lire la suite
Offres d'emploi similaires
Offres similaires basées sur les critères : Project Manager / Coordinator Team Leader Incident & Problem Manager