N° Référence: ANG20194
Présentation société Voir les autres offres
   
 

Selor - Cyber Threat Intelligence Analyst (a2)

Réf.: ANG20194

Werkgever

 

Selor rekruteert een Cyber Threat Intelligence Analyst  voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid - ADIV bij het Ministerie van Defensie (Eversestraat 1 te 1140 Evere).

 

De missie van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is het onderzoeken, analyseren en behandelen van inlichtingen betreffende activiteiten die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de integriteit van het nationale grondgebied of de bevolking, de militaire defensieplannen, het wetenschappelijk en economisch potentieel gelinkt aan Defensie, de opdrachten van de strijdkrachten en de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland.

 

 

Je functie

 

Als lid van de militaire cybercapaciteit sta je in voor het beschermen van de militaire informatie en het garanderen van de integriteit en de beschikbaarheid van de militaire netwerken en wapensystemen.

 

De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft als enige overheidsdienst het wettelijk mandaat gekregen om, naast klassieke defensieve cybercapaciteiten, ook cyberexpertise te ontwikkelen voor het verwerven van inlichtingen en voor het ondersteunen en uitvoeren van militaire operaties.

 • Je informeert en adviseert het commando door informatie in te winnen, te analyseren en te verwerken tot inlichtingen om elke activiteit in het cyberdomein te voorkomen die de onschendbaarheid van het nationale grondgebied, de militaire verdedigingsplannen, de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten of de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland bedreigt of zou kunnen bedreigen.
 • Je identificeert, verzamelt, bestudeert, verwerkt en analyseert elke informatie i.v.m. de thematieken verbonden met de cyberdreiging tegen netwerk- en wapensystemen van Defensie om de verdediging van deze systemen te verbeteren.
 • Je bent verantwoordelijk voor het vormen van een zo duidelijk mogelijk beeld van de cyberdreiging. Je doet dit door de capaciteiten en de intenties van mogelijke tegenstanders in kaart te brengen en rekening te houden met de geopolitieke context. Hieruit realiseer je strategische analyses.
 • Je kadert en volgt de campagnes en evoluties op van de specifieke tegenstander. Dit doe je op basis van informatie die je verzamelt uit zowel publieke als uit gesloten bronnen (bevriende diensten). Hieruit realiseer je operationele analyses.
 • Je houdt systematisch relevante “Indicators of Compromise” (IoCs) bij en zorgt ervoor dat deze correct beschikbaar zijn op de detectiesystemen van de beschermde netwerken. Je vult deze verder aan en brengt deze in relatie tot lopende of nieuwe campagnes. Je controleert deze IoCs regelmatig op hun relevantie en waarde. Dit vormt de basis voor de tactische analyses.
 • Met al deze informatie voer je dreigingsanalyses uit die relevant zijn voor de beschermde systemen.
 • Je onderhoudt relaties met externe partners (in België en het buitenland) die in hetzelfde domein werkzaam zijn.
 • Je bent bereid om regelmatig naar het buitenland te reizen voor een korte periode in het kader van administratieve zendingen (cursussen, conferenties, vergaderingen ...).

Opgelet: Alle Cyber Threat Intelligence Analysts van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) moeten houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Indien je je kandidaat stelt voor deze functie bij de ADIV wordt je gevraagd om enige discretie aan de dag te leggen en je communicatie hierover binnen je directe en indirecte omgeving te beperken.

 

 

Je profiel

 

Diploma van master en een relevante en voldoende technische professionele ervaring van minstens 2 jaar op het gebied van computerbeveiliging, meer bepaald in 1 van onderstaande taken

 • cyberbeveiliging
 • netwerkbeveiliging
 • informatiebeveiliging
 • telecommunicatiebeveiliging
 • cyber threat intelligence.

 

Technische competenties

 • Je beheerst de verschillende sociale media (Twitter, reddit, pastebin, etc.) om er de nuttige informatie mbt specifieke onderwerpen uit te kunnen halen.
 • Je bent in staat de meest pertinente elementen van informatie uit technische documenten te halen en er een diepgaande analyse op uit te voeren. 
 • Je bent in staat een zowel algemene als technische dreigingsanalyse uit te voeren op een informatiesysteem of een deel ervan.
 • Je hebt een goede kennis van geopolitiek en internationale veiligheid.

 

Aanbod

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA) (o.a. crèche, vakantiecentra, korting op reizen georganiseerd door touroperator)
 • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • gesubsidieerde kindercrèche in het kwartier
 • extra vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen)
 • sportinfrastructuur waar gebruik kan van worden gemaakt.
 • Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Fedweb, het portaal van het federale personeel.

 

Je kan solliciteren vanaf 4/11/2020 tot en met 25/11/2020 via onderstaande knop.

Description société

Selor rekruteert een Cyber Threat Intelligence Analyst voor het Ministerie van Defensie.

Lire la suite
Offres d'emploi similaires
Offres similaires basées sur les critères : Security Engineer Business Analyst Risk & Compliance Manager