Gegevensbescherming bij aanwerving

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) treedt op 25 mei 2018 in heel Europa in werking. Deze verordening is van toepassing wanneer de persoonsgegevens van een persoon worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. Bijgevolg zijn er ook wijzigingen die invloed hebben op de manier waarop de persoonsgegevens van kandidaten worden verwerkt.

Wat is de GDPR en voor wie is het van toepassing?

De algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) is een belangrijke aanpassing van bestaande gegevensbeschermingsregels voor alle EU-landen. Deze nieuwe verordening is van toepassing waar de persoonlijke gegevens van een persoon worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

De verordening is in mei 2016 aangenomen en moet uiterlijk op 25 mei 2018 zijn geïmplementeerd. De GDPR raakt niet alleen bedrijven binnen de EU, maar ook bedrijven die zakelijke relaties onderhouden met de EU of de gegevens van EU-burgers verwerken.

Boetes van maximaal 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf zijn mogelijk in het geval van schendingen van de GDPR.

Wat doet ictjob ter voorbereiding van de GDPR?

ictjob heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om zich voor te bereiden op de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming. Zo is bijvoorbeeld een externe audit uitgevoerd als onderdeel van uitgebreide voorbereidingen. Zo zorgen we ervoor dat ictjob binnen de deadline aan alle bepalingen van de GDPR voldoet en haar producten en diensten voor kandidaten en bedrijven voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wat verandert er voor mij als klant wat betreft mijn werkrelatie met ictjob?

Voor u als klant verandert er niets in uw werkrelatie met ictjob. Als bedrijf moet u zich echter houden aan de voorschriften voor gegevensbescherming. U kunt online meer informatie over de GDPR vinden, bijvoorbeeld door de website van de Europese Commissie te bezoeken op: http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_nl.htm.

Waar moet ik op letten bij het publiceren van mijn vacature op ictjob?

In de toekomst moet u kandidaten laten weten hoe u de gegevens uit de toepassing wilt gebruiken. Dit kan de vorm aannemen van een koppeling naar het privacybeleid in de loop van het sollicitatieproces of een e-mail die wordt verzonden onmiddellijk nadat de sollicitatie is ontvangen. ictjob zorgt er in essentie voor dat de gegevens van de kandidaat naar het wervingsbedrijf worden verzonden via de ictjob- sollicitatieknop, in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

Is tracking toegestaan binnen de vacatures?

Nee, elke vorm van tracking binnen de jobadvertenties van de klant is verboden. De reden hiervoor is dat ictjob geen individuele autorisatie kan verkrijgen om gegevens te verzamelen voor elke klant binnen elke vacature. Zonder deze machtiging schendt u ook in uw hoedanigheid van wervingsbureau de bepalingen van de GDPR.