Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Egov Select - Delivery Manager Engineer

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Delivery Manager Engineer

Werkomgeving

 • De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de financiële middelen van de staat 'als een goede huisvader'. Zo zorgt de FOD er mee voor dat deze middelen ingezet worden in het belang van onze samenleving, bijvoorbeeld voor infrastructuur en sociale zekerheid. Om dit te kunnen realiseren, is de FOD verantwoordelijk voor het rechtvaardig en efficiënt innen van belastingen en taksen.

 • De FOD Financiën is een grote en diverse organisatie, met gemotiveerde medewerkers die elke dag het verschil maken. Elk met hun eigen talenten zetten zij zich in om onze doelstellingen te behalen. De vier waarden die daarbij centraal staan zijn gedreven, correct, integer en dienstbaar.

 • Je zal binnen de Stafdienst ICT als Service Delivery Manager verantwoordelijk zijn op het vlak van ICT voor verschillende projecten van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (Aada).

 • Je werkt hiervoor nauw samen met zowel het Nationaal Expertisecentrum Douane en Accijnzen (Cnecda) als met de interne diensten van de stafdienst ICT en de stafdienst Budget & Beheer.

 • Je zal tewerkgesteld worden in de cellen ICT-Aada Logistiek en Detectie.

 

Taakomschrijving

 • Je bouwt de nodige technische expertise op, samen met het team, in de onderstaande niet limitatieve lijst van specifieke technische domeinen, ook services genoemd

  • Communicatiemiddelen (GSM/GPRS, Tetra Radio, Walkie-Talkie, Half-duplex portofoon, Track/Trace, ...)

  • Artificiële Intelligentie

  • Detectiemiddelen

  • Observatiemiddelen

  • Scanningsystemen (vaste en mobiele in lucht)havens, Megaports (zeehavens)

  • Controlesystemen openbare weg (Tacho, ANPR, inrichting bureelvoertuig zoals scanner/printer, betaalterminal, ...)

  • Specifieke software en Hardware voor de Aada

  • Specifieke (fiber)netwerken

  • Ondersteuning Labo Aada

  • Ondersteuning Maritiem Informatie Kruispunt en Kustwachtcentrale

 • Je onderhandelt over de dienstverleningsniveaus ('Service Levels') en definieert deze in overleg met de klant in SLA's (Service Level Agreements).

 • Je volgt de kwaliteit op van deze geleverde services om deze te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de klant.

 • Je verzekert dat de toekomstige ICT-noden van de services, tijdig overwogen, gepland en geïmplementeerd worden in samenspraak met Cnecda.

 • Je geeft de nodige ondersteuning bij het proces van openbare aanbestedingen van materieel en diensten in de diverse services. Je komt tussen bij het opstellen van de technische specificaties van bestekken en neemt deel aan evaluatiecommissies.

 • Je voert samen met de projectleider van Cnecda de projectcoördinatie uit voor de realisatie van nieuwe services, dit in samenspraak met Aada, de interne diensten van de Stafdienst ICT en eventuele externe partijen zoals firma's en andere overheidsdiensten.

 • Je optimaliseert de capaciteit van de ICT-infrastructuur om een kostenefficiënt en aangehouden niveau van beschikbaarheid te realiseren.

 • Je zoekt bij noodgevallen naar oplossingen en verzekert dat de ICT-services hersteld worden binnen de overeengekomen tijdspanne. Zo wordt de continuïteit van de werking van de Aada verzekerd.

 • Je verzamelt, registreert, analyseert en rapporteert over het functioneren van de services via de aangeleverde tools.

 • Je bewaakt het toegekende budget voor de services en keurt de overeenkomstige facturatie goed.

 

Profielomschrijving

 • Je hebt een goede kennis van IT-Service Delivery Management volgens de ITIL-methodologie.

 • Je hebt een doorgedreven gedegen kennis van ICT-terminologie en componenten en de de wil up-to-date te blijven in een snel veranderende omgeving.

 • Je hebt een basiskennis van projectmanagement.

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

 • Niet vereist, wel een troef:

  • Je hebt bij voorkeur een master in handelsingenieur, burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur.

  • Je hebt kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten en bent in staat om technische documenten en bestekken voor overheidsopdrachten op te stellen.

  • Aangezien je met internationale materie in aanraking komt, is een goede kennis van het Engels een pluspunt.

  • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is kennis van het Frans eveneens een pluspunt.

 

Wij Bieden

 

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.


Interesse?
Solliciteer online
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Project Manager / Coordinator Service Delivery Manager Radio Telecom