Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Egov Select - Front End Developer

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Front End Developer

Taakomschrijving

 

Op basis van het technisch ontwerp nieuwe toepassingen programmeren, aanpassingen aanbrengen aan de bestaande programmatuur en de programma's testen en documenteren, teneinde te allen tijde correcte, actuele en optimale applicaties ter beschikking te kunnen stellen.

 • Ontwikkelen van nieuwe programma's
 • Bestuderen van het programmadossier
 • Testen van programma's
 • Aanpassen van programma's
 • De rol van 'Productverantwoordelijke' vervullen (wanneer aangesteld als dusdanig) teneinde een efficiënt gebruik van het product in kwestie te verzekeren evenals de goede werking van de toepassingen die ermee ontwikkeld worden.
 • Meewerken aan finalisering van de uitvoeringsinstructies en het programmadossier

 

Profielomschrijving

 • In bezit zijn van een bachelor of master diploma
 • Kennis en praktische ervaring met volgende technologieën :
  • Angular 2/5
  • HTML5
  • Graphic Design (medium to large projects
  • Front-end with graph DB rendering (is een plus)
 • goede kennis van de Nederlandse, Franse en Engelse taal

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

 

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Indien je je kandidaat stelt voor een functie bij de Veiligheid van de Staat word je gevraagd om enige discretie aan de dag te leggen en je communicatie hierover binnen uw directe en indirecte omgeving te beperken.

 

 

Wij Bieden

 

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.


Interesse?
Solliciteer online
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Developer / Analyst Programmer HTML / HTML5 Angular / AngularJS JavaScript