Voorstelling bedrijf Bekijk de andere vacatures

Egov Select - Senior IT Architect

Fedict Select Header

Bij Egov Select vind je een innovatieve kijk op ICT-dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Als autonome organisatie ondersteunen we de federale overheidsdiensten bij hun zoektocht naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-medewerkers.

Via Egov Select kom je dus niet alleen in de snel evoluerende wereld van de elektronische overheid terecht, maar ook in een zinvolle job met een meerwaarde voor de samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Egov Select - Senior IT Architect

Werkomgeving

 • De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de financiële middelen van de staat 'als een goede huisvader'. Zo zorgt de FOD er mee voor dat deze middelen ingezet worden in het belang van onze samenleving, bijvoorbeeld voor infrastructuur en sociale zekerheid. Om dit te kunnen realiseren, is de FOD verantwoordelijk voor het rechtvaardig en efficiënt innen van belastingen en taksen.

 • De FOD Financiën is een grote en diverse organisatie, met gemotiveerde medewerkers die elke dag het verschil maken. Elk met hun eigen talenten zetten zij zich in om onze doelstellingen te behalen. De vier waarden die daarbij centraal staan zijn gedreven, correct, integer en dienstbaar.

 

Taakomschrijving

 

Je zal ingeschakeld worden bij verbetertrajecten om de efficiëntie van onze organisatie te verhogen. Het gaat om een transversale functie waarbij je in aanraking komt met alle diensten van de Stafdienst ICT en ook van andere administraties. De Stafdienst ICT staat in voor het informatiesysteem van de administraties, zodat zij hun strategische doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor legt de business bepaalde vereisten op volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid.

 

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën op vlak van

 • aankoop en inzetten van infrastructuur, gaande van burotica, over randapparatuur en telecommunicatie tot serverplatformen

 • aankoop en inzetten van aangepaste software, generieke en organisatie-specifieke applicaties

 • ontwikkeling van en controle op ICT standaarden

De FOD Financiën zoekt medewerkers met ervaring in het domein van IT-architectuur. We zoeken architecten die georiënteerd zijn op applicatie-, gegevens- of infrastructuurarchitectuur. Afhankelijk van jouw interesses en competenties en de noden van de organisatie is het de bedoeling dat de architecten zich specialiseren in een bepaald domein van architectuur.

 • Je speelt een sleutelrol bij het tot stand komen van nieuwe IT-applicaties of onderdelen.

 • Je wordt betrokken vanaf het formuleren van behoeften tot en met de oplevering van de oplossing.

 • Je hebt veel aandacht voor het schrijven en onderhouden van ondersteunende documenten.

 • Je maakt een gedetailleerde behoefteanalyse, zoekt samen met de klant naar geschikte oplossingen en tekent hiervoor de architectuur uit; tussendoor communiceer je constant met meerdere partners.

 • Je levert technische expertise in de ontwikkeling, operationalisering en verbetering van processen, gegevens, applicaties en ICT-diensten.

 • Je beheert de architectuur van je project(en) van A tot Z, vanaf de vereisten in de business case tot en met de acceptatietesten en oplevering. Afhankelijk van je oriëntatie (infrastructuur architect, data & informatie architect of applicatie architect) gebruik je de modellen en methoden die nodig zijn om de architectuur in kaart te brengen en het ontwerp van nieuwe systemen te ondersteunen. Je waakt erover dat de ontwerpen coherent zijn met de architecturale principes en passen in de overkoepelende architectuur.

 • Je ondersteunt de service-, applicatie-, netwerk- en systeembeheerders om een oplossing te bieden voor hun complexe specifieke problemen.

 • Je volgt de evoluties in het vakgebied op om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie.

Binnen de Stafdienst ICT is er een netwerk van architecten dat samengesteld is uit applicatie architecten, data architecten en technologie architecten. Voor deze community organiseren we volgende activiteiten

 • Bespreken van architecturale problemen, uitwisseling van informatie tussen de verschillende activiteiten en projecten.

 • Regelmatig overleg met de enterprise architecten en de business architecten.

 • Definiëren, opvolgen en verbeteren van het werkingsproces architectuur binnen de organisatie.

 • Valideren van oplossingen en inschatten van impact op de architectuur bij de verschillende business cases.

 • Definiëren van standaarden zoals blueprint technische componenten, richtlijnen en best practices in onderling overleg.

 

Profielomschrijving

 • Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar binnen een ICT context in het uitwerken en uitbreiden van de IT architectuur van een grote organisatie. Dit in ten minste één van volgende domeinen

  • applicatie Java-architectuur data
  • informatie-architectuur netwerk
  • system architectuur
  • enterprise architectuur
 • Je hebt een goede kennis van de technieken voor modellering van processen, applicaties, data en technologische systemen.

 • Je hebt een goede kennis van de concepten van SOA (Service oriented architectures), MicroServices en andere moderne technologieën voor de ontwikkeling van betrouwbare en robuuste ICT-systemen.

 • Je hebt een grondige kennis van de architectuur van een Data Center (netwerk, stockage, compute, virtualisatie, Middleware, monitoring).

 • Je hebt een grondige kennis van de methodologie inzake ontwikkeling (o.a. Agile), het testen en beheer van IT-projecten.

 

Wij bieden

 

Wil je in een boeiende omgeving werken? Hou jij wel van een uitdaging? Wil jij een meerwaarde creëren voor de maatschappij, via de informatisering van diensten voor de burger? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.


Interesse?
Solliciteer online
Gelijkaardige vacatures
Gelijksoortige vacatures gebaseerd op de criteria : Application / Solution Architect Infrastructure Architect